เนื้อเพลง Dead at heart – super junior

เพลง : Dead at heart

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

[Kyuhyun]

정말 뭐한 건가요 길었던 한 해 동안

ชอง มัล มวอ ฮัน กอน กา โย คี ลอด ดอน ฮัน เฮ โท งัน

ถามจริงๆเลยนะ คุณทำอะไรบ้างในช่วงปีที่เรารักกัน

그댈 보내고 나니 어제까지의 나는 마치 죽어있던 것과 같네요

คือ เดล โบ เน โก นา นี ออ เจ กา จี เอ นา นึน มา ชี ชู กอ อิด ดอน กอด กวา กัท เน โย

หลังจากที่ปล่อยให้คุณไป ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมกำลังจะกลายเป็นบ้า และตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน

[Sungmin]

그렇게 길었던 시간 속엔 떠나간 당신밖에 없네요

คือ รอ เค คี รอด ดอน ชี กัน โซ เกน ตอ นา กัน ทัง ชิน บา เก ออบ เน โย

ในช่วงเวลาที่ยาวนาน ผมมีแต่คุณผู้ที่ทิ้งผมไปเพียงคนเดียว

[Donghae]

그대 밖엔 아무런 생각하지 않은 채 이렇게 한 해가 지나가네요

คือ เด พา เกน อา มู รอน เซง กา คา จี อา นึน เช อี รอ เค ฮัน เฮ กา ชี นา กา เน โย

ไม่มีความคิดอื่นใดเลยนอกจากคิดถึงคุณ หนึ่งปีของผมผ่านไปด้วยสิ่งแบบนั้น

[Kyuhyun]

그댈 찾아갔던 어느 비 내리던 날의 기억

คือ เดล ชา จา กัด ดอน ออ นือ พี เน รี ดอน นา เร คี ออก

ความทรงจำในวันที่ฝนพรำ ในวันที่ผมออกตามหาคุณ

함께 걸어갔던 우릴 비춰주던 맑은 햇살

ฮัม เก กอ ลอ กัด ดอน อู ริล บี ชวอ จู ดอน มัล กึน เฮด ซัล

แสงตะวันที่ส่องมากระทบพวกเรา ในวันที่พวกเราเดินไปด้วยกัน

[Yesung]

그 어느 하나도 나를 떠나지 않고 나의 머릿속에서 나를 죽어있게 해

คือ ออ นือ ฮา นา โด นา รึร ตอ นา จี อัน โก นา เอ มอ ริด โซ เก ซอ นา รึล ชู กอ อิด เก เฮ

ทุกอย่างนั้นถูกทิ้งไว้กับผมอยู่ข้างในนี้ มันทำให้ผมค่อยๆตายอย่างช้าๆ

[Ryeowook]

친구들은 모두 어른이 되고 난 아직 철없는 아이처럼

ชิน กู ดือ รึน โม ดู ออ รือ นี ทเว โก นัน อา จิก ชอ รอบ นึน อา อี ชอ รอม

เพื่อนผมทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว แต่ผมยังคงดูเหมือนเป็นเด็กที่ไม่ยอมโต

[Yesung]

그대밖에 아무런 생각하지 않은 채 마치 죽어 있던 것과 같네요

คือ เด บา เก อา มู รอน เซง กา คา จี อา นึน เจ มา ชี ชู กอ อิด ดอน กอด กวา กัด เน โย

ไม่มีความคิดอื่นใดเลยนอกจากคิดถึงคุณ มันเหมือนกับคนที่กำลังจะตายจากไป

[Siwon]

그댈 찾아갔던 어느 비 내리던 날의 기억

คือ เดล ชา จา กัด ดอน ออ นือ พี เน รี ดอน นา เร คี ออก

ความทรงจำในวันที่ฝนพรำ ในวันที่ผมออกตามหาคุณ

[Leeteuk]

함께 걸어갔던 우릴 비춰주던 맑은 햇살

ฮัม เก กอ ลอ กัด ดอน อู ริล บี ชวอ จู ดอน มัล กึน เฮด ซัล

แสงตะวันที่ส่องมากระทบพวกเรา ในวันที่พวกเราเดินไปด้วยกัน

[Ryeowook]

그 어느 하나도 나를 떠나지 않고 나의 머릿속에서 나를 죽어있게 해

คือ ออ นือ ฮา นา โด นา รึร ตอ นา จี อัน โก นา เอ มอ

ริด โซ เก ซอ นา รึร ชู กอ อิด เก เฮ

ทุกอย่างนั้นถูกทิ้งไว้กับผมอยู่ข้างในนี้ มันทำให้ผมค่อยๆตายอย่างช้าๆ

[Yesung]

헤어짐을 깨닫지 못하는 난 아직도 우리 미랠 상상하고

เฮ ออ ชี มึล เก ดัด จี มด ฮา นึน นัน อา จิก โด อู รี มี เรล ซัง ซัง ฮา โก

ผมไม่เข้าใจเรื่องที่เราเลิกกัน ถึงในตอนนี้ผมก็ยังคงจินตนาการถึงวันข้างหน้า

[Kyuhyun]

헤어진 지금도 내 맘은 언제나 그대의 곁에서 살아있는 것처럼 죽어있는 거예요

เฮ ออ จิน ชี กึม โด เน มา มึน ออน เจ นา คือ เด เอ คยอ เท ซอ ซา รา อิด นึน กอด ชอ รอม ชู กอ อิด นึน กอ เย โย

หลังจากที่เราแยกทาง ดูเหมือนว่าหัวใจของผมจะยังอยู่ได้หากมีคุณอยู่ข้างกาย มันเลยดูเหมือนว่าตายไปแล้ว

[All]

너를 사랑했던 순간 내가 멈춰 버린 거야

นอ รึล ซา รัง เฮด ดอน ซุน กัน เน กา มอม ชวอ บอ รอน กอ ยา

ผมจะหยุดความรักที่มีให้คุณ

함께 있을 때도 너를 기억할 순 없을거야

ฮัม เก อี ซึล เต โด นอ รึล คี ออ คัล ซุน ออบ ซึล กอ ยา

แม้ว่าวันใด หากเราได้อยู่ด้วยกัน ผมก็จะลืมคุณ

[Yesung]

그 어느 하나도 내가 아니었다고 그렇게 생각하면

คือ ออ นือ ฮา นา โด เน กา อา นี ออบ ดา โก คือ รอ เค เซง กา คา มยอน

ผมคิดว่าผมถ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้

[Yesung,Ryeowook]

아무것도 아닌 걸

อา มู กอด โด อา นิน กอล

มันก็เปล่าประโยชน์

[Kyuhyun]

너를 잊지 못하면 내가 죽어있는 것

นา รึล อิด จี มด ฮา มยอน เน กา ชู กอ อิด นึน กอด

ถ้าผมลืมคุณไม่ได้ ก็เหมือนกับตายทั้งเป็น

Be the first to like.
loading...