เนื้อเพลง Mony Mony – Billy Idol

เพลง : Mony Mony

ศิลปิน : Billy Idol

เนื้อเพลง :

Here she comes now sayin’ Mony Mony

Shoot ’em down turn around come on Mony

Hey she give me love and I feel all right now

say it

Come on you gotta toss and turn

And feel all right, and I feel all right

I said yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah {yeah}, yeah {Yeah}, yeah {yeah}

‘Cause you make me feel

{ride your pony} So good,

{ride your pony} so good,

{ride your pony} so good

{Mony, Mony} So fine,

{Mony, Mony} so fine

It’s all mine {mony mony},

well I feel all right {mony mony}

I said yeah {yeah}, yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah {yeah} , yeah {yeah}, yeah {yeah}

Wake it shake it Mony Mony

Shot gun dead and I’ll come o nmony yeah

Don’t stop cookin’ ’cause I feel all right now

Don’t stop now come on Mony

Come on yeah,

I said yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah {yeah}, yeah {yeah}, yeah {yeah}

‘Cause you make me feel

{ride your pony} So good,

{ride your pony} so good,

{ride your pony}

Well I feel all right

{Mony, Mony} So fine,

{Mony, Mony} so fine

It’s all mine {mony mony},

and I feel all right {mony mony}

I said yeah {yeah}, yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah {yeah} , yeah {yeah}, yeah {yeah}

I love you Mony mo-mo-mony

I love you Mony mo-mo-mony sure I do

I love you Mony mo-mo-mony sure I do

I love you Mony mo-mo-mony sure I do

I love you Mony mo-mo-mony sure I do

I love you Mony mo-mo-mony sure I do

I love you Mony mo-mo-mony sure I do

I love you Mony mo-mo-mony say it

Yeah {yeah}, yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah {yeah}, yeah {yeah}, yeah{yeah}

Come on, come on

Come on, come on

Come on, come on

Come on, come on

Come on, cause i feel alright

Feel all right, I said yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah{yeah} yeah {yeah}, yeah {yeah}

yeah {yeah}

Wake it, shake it Mony Mony

Up, down, turn around, come on mony

Hey she give me love and I feel all right now

Don’t stop now come on Mony Come on,

I said yeah {yeah}, yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah {yeah}, yeah {yeah}

‘Cause you make me feel

{ride your pony} So good,

{ride your pony} so good,

{ride your pony} so good

Feel all right {mony mony},

all right {mony, ,mony}

Well I feel all right

I said yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah {yeah}, yeah {yeah}

i wanta Ride your pony, ride your pony

Ride your pony come on, come on {come on}

Mony Mony {mony mony}

Feel all right, I said yeah {yeah}, yeah {yeah},

yeah {yeah}, yeah{yeah}, yeah{yeah}

cause you make me feel

{ride your pony} so good

{ride your pony} so good

Be the first to like.
loading...