เนื้อเพลง lonely – kara

เพลง : lonely

ศิลปิน : kara

เนื้อเพลง :

지영)어 디 있니 하얀 기억 속에 솜털같이 네가 내려와 날 눈물 나게 해

จียอง)ออ ดี อิดนี ฮายัน คีออก ซกเก ซมทอลคัดชี นีกา แนรยอวา นัล นุนมุล นาเก แฮ

승연)어디 있니 너도 보고 있니 내게 가장 먼저 달려와 주던 넌데

ซึงยอน)ออ ดี อิดนี นอโด โพโก อิดนี แนเก คาจัง มอนจอ ทาลรยอวา จูตอน นอนเด

하라)내 입술을 적시는 촉촉한 이슬처럼

ฮารา)แน อิบซุลรึล จอกชีนึน ชกชกฮัน อีซึลชอรอม

규리)내 맘에 내 가슴에 아무 소리 없이 내려

กยูริ)แน มาเม แน กาซือเม อามู โซรี ออบชี แนรยอ

All)기다 려 Lonely I’m Lonely I’m Lonely 아직도

ทุกคน)คีดารยอ Lonely I’m Lonely I’m Lonely อาจิกโด

니콜)난 흔들려 잔잔한 그리움에

นิโคล)นัน ฮึลดึลรยอ จันจันฮัน คือรีอูเม

All)다시 내 곁에 내 곁에 내 곁에 조금씩

ทุกคน)ทาชี แน กยอดเท แน กยอดเท แน กยอดเท โจกึมชิก

승연)돌아와줘 날 안아줘 날 지켜줘 To Me

ซึงยอน)โทลราวาจวอ นัล อานาจวอ นัล จีกยอจวอ To Me

니콜)기다리니 같은 하늘 보며 혹시 너도 나와 같은 생각을 할까

นิโคล)คีดารีนี คาทึน ฮานึล โพมยอ ฮกชี นอโด นาวา คาทึน แซงกากึล ฮัลกา

하라)내 입술에 살며시 다가올 때처럼 넌

ฮารา)แน อิบซุเร ซาลมยอชี ทากาโอล แตชอรอม นอน

지영)내 맘에 내 가슴에 아무 소리 없이 떠나

จียอง)แน มาเม แน กาซือเม อามู โซรี ออบซี ตอนา

규리)이렇게 믿을게 그냥 기다려 볼게

กยูริ)อีรอดเค มีดึลเก คือนยัง คีดารยอ พลเก

승연)서로가 서로를 위해 잠시 떨어져있는 시간으로 My Love To You

ซึงยอน)ซอโรกา ซอโรรึล วีแฮ ชัมชี ตอรอจยออิดนึน ชิกานือโร My Love To You

니콜)기다려 Lonely I’m Lonely I’m Lonely 아직도

นิโคล)คี ดารยอ Lonely I’m Lonely I’m Lonely อาจิกโด

All)기다려 Lonely I’m Lonely I’m Lonely 여전히

ทุกคน)คีดารยอ Lonely I’m Lonely I’m Lonely ยอจอนฮี

규리)난 흔들려 간절한 그리움에

กยูริ)นัน ฮึลดึลรยอ กันจอลฮัน คือรีอุเม

All)그대 내 곁에 내 곁에 내 곁에 조금씩

ทุกคน)คือแด แน กยอเท แนกยอเท แนกยอเท โจกึมชิก

승연)다시 돌아와줘 난 믿을게 바래볼게 To You

ซึงยอน)ทาชี โทลราวาจวอ นัน มีดึลเก พาแรพลเก To You

Credit : Mnet

เนื้อร้องภาษาไทย: Final WithKARA

Be the first to like.
loading...