เนื้อเพลง ทะเลาะ – โอ้ เสกสรร

เพลง : ทะเลาะ

ศิลปิน : โอ้ เสกสรร

เนื้อเพลง :

กินไม่ได้นอนไม่หลับ อีกแล้ว ทำไม

เราจึงต้องเป็นกันอย่างนี้เรื่อยไป

ฉันก็รัก เธอก็รัก ก็เข้าใจ แต่ทำไม ต้องทะเลาะ

ฉันก็รู้ลิ้นกับฟัน ฉัน..เข้าใจ

แต่ทำไมมันจึงบั่นทอนฉัน เรื่อยไป

เธอก็เหนื่อย ฉันก็เหนื่อยในหัวใจ หมดแรงไป ก็เท่านั้น

ก่อนที่มันจะสาย..เกินไปกว่านี้

ไม่เอาอีกแล้ว..เราไม่ทะเลาะกันได้ไหม

เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง

แล้วเรา จะเถียงกันเพื่อใคร?

เมื่อผลสุดท้าย..ก็ดีแต่ต้องเสียใจกันไป

เมื่อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์

ให้เรา ได้รักกันดีกว่า

ฉันก็รู้ลิ้นกับฟัน ฉัน..เข้าใจ

แต่ทำไมมันจึงบั่นทอนฉัน เรื่อยไป

เธอก็เหนื่อย ฉันก็เหนื่อยในหัวใจ หมดแรงไป ก็เท่านั้น

ก่อนที่มันจะสาย..เกินไปกว่านี้

ไม่เอาอีกแล้ว..เราไม่ทะเลาะกันได้ไหม

เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง

แล้วเรา จะเถียงกันเพื่อใคร?

เมื่อผลสุดท้าย..ก็ดีแต่ต้องเสียใจกันไป

เมื่อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์

ให้เรา ได้รักกันดีกว่า

ไม่เอาอีกแล้ว..เราไม่ทะเลาะกันได้ไหม

เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง

แล้วเรา จะเถียงกันเพื่อใคร?

เมื่อผลสุดท้าย..ก็ดีแต่ต้องเสียใจกันไป

เมื่อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์

ให้เรา ได้รักกันดีกว่า

กับเวลาที่เหลือ..ต่อไปจากนี้

ให้เรา..ได้รักกันดีกว่า

Be the first to like.
loading...