เนื้อเพลง กอด – นายสะอาด

เพลง : กอด

ศิลปิน : นายสะอาด

เนื้อเพลง :

ให้กอดทีได้ไหม

ขอแค่กอดเธอเฉยเฉย

ก็อยากจะรับรู้ สัมผัสที่คุ้นเคย

ที่เราเคยให้กัน

อยากบอกเธอว่ารัก

ฉันไม่ได้พูด มันมานาน

ก็อยากให้เธอนั้น ตั้งใจฟังมัน

มันยังมีความหมาย

ตั้งแต่วันนั้น ที่จากเธอ

เหมือนใจ ส่วนหนึ่งหายไป

แต่ก็รู้ว่าต่าง มีทางจะต้องไป

ไม่อาจจะเดินด้วยกัน

ก็ได้แต่คิดถึง

และคงพูดได้เท่านั้น

แต่ในส่วนลึก ที่ใจต้องการ

มันเกินจะพูดไป

ดนตรี 8 ห้อง..6…

7…8. ให้กอดทีได้ไหม

ขอแค่กอดเธอเฉยเฉย

ก็อยากจะรับรู้ สัมผัสที่คุ้นเคย

ที่เราเคยให้กัน

อยากบอกเธอว่ารัก

ฉันไม่ได้พูด มันมานาน

ก็อยากให้เธอนั้น ตั้งใจฟังมัน

มันยังมีความหมาย

ตั้งแต่วันนั้น ที่จากเธอ

เหมือนใจ ส่วนหนึ่งหายไป

แต่ก็รู้ว่าต่าง มีทางจะต้องไป

ไม่อาจจะเดินด้วยกัน

ก็ได้แต่คิดถึง

และคงพูดได้เท่านั้น

แต่ในส่วนลึก ที่ใจต้องการ

มันเกินจะพูดไป

แต่ในส่วนลึก ที่ใจต้องการ

มันเกินจะพูดไป

Be the first to like.
loading...