เนื้อเพลง แต่งงาน – มัวร์

เพลง : แต่งงาน

ศิลปิน : มัวร์

เนื้อเพลง :

จะเกิดอะไรไหม ถ้าหากใจฉันต้องการให้เธอ

เป็นแดดยามเช้าที่สดใส ของฉันทุกวัน

จะเกิดอะไรไหม ถ้าใจฉันขอให้เธอ

ได้เฝ้ารอ โอกาสที่ฉันนั้นสัญญา

เวลาที่คนหนึ่งนั้นมีความหมาย เป็นดังลมที่หายใจต่อกัน

เป็นนาทีแห่งความฝัน ที่อยากขอให้อยู่และรับฟังเอาไว้

สิ่งที่สวยงาม อยู่ในคำถาม อยากให้รู้ใจ

ว่าเธอคนเดียว ที่ฉันจะถามเธอ

จะบอกว่าฝันที่สวยงาม

เวลาที่คนหนึ่งนั้นมีความหมาย

เป็นดังลมหายใจต่อกัน

เป็นนาทีแห่งความฝัน

ที่อยากขอให้อยู่และรับฟังเอาไว้

สิ่งที่สวยงาม อยู่ในคำถาม อยากให้รู้ใจ

ว่าเธอคนเดียว ที่ฉันจะถามเธอ

Be the first to like.
loading...