เนื้อเพลง Wish – Super Junior (Ryeowook and Kyuhyun) DBSK (Junsu and Changmin)

เพลง : Wish

ศิลปิน : Super Junior (Ryeowook and Kyuhyun) DBSK (Junsu and Changmin)

เนื้อเพลง :

(준수) 이젠 내 안에 그 소원 담아서

(จุนซู) อีเจน แน อันเน คือ โซวอน ดัมมาซอ

그대 힘들어 지면 작은 손 잡아 줄게요

คือแด ฮิมดึลรอ จีมยอน จักกึน ซน จับบา จุลเกโย

(창민) 그대의 마음엔 내가 없죠

(ชางมิน) คือแดเอ มาอึมเมน แนกา ออบจโย

험한 세상이 원하듯이 또 혼자라 믿죠

ฮอมฮัน เซซังงี วอนนาดึทชี โต ฮนจารา มิดจโย

(규현) So Easily 맘놓아 시린 가슴 보이면

(คยูฮยอน) So Easily มัมโนอา ชีริน กาซึม โบอีมยอน

위로가 돼 줄게요. 괜찮나요? (두렵진 않게)

วีโรกา ดแว จุลเกโย. แควนชันนาโย? (ดูรยอบจิน อันเก)

(려욱) Oh Love is strong 놀라진 마요 믿어요 어느새 (어느새)

(รยออุค) Oh Love is strong นลราจิน มาโย มิดดอโย ออนือแซ (ออนือแซ)

(준수) 말도 못할 세상이 다가오는데

(จุนซู) มัลโด มททัล เซซังงี ดากาโอนึนเด

(All) 너를 버려둔 그 어두운 길 속에

(All) นอรึล บอรยอดุน คือ ออดูอุน กิล ซกเก

헤매다 이겨 낸다면 조금씩

เฮแมดา อีกยอ แนนดามยอน โจกึมชิก

그대 삶은 또 달라지겠죠

คือแด ซัลมึน โต ดัลราจีเกทจโย

때론 지쳐 쓰러져가도

แตรน จีชยอ ซือรอจยอกาโด

언제나 머물 수 있게

ออนเจนา มอมุล ซู อิทเก

(준수) 앞에 서 있는 날 볼 수 있나요

(จุนซู) อับเพ ซอ อิทนึน นัล บล ซู อิทนาโย

(You, Do not cry anymore)

(규현) 거센 빗속에 사라진 그대 아침도 (그대 괜찮을 테죠)

(คยูฮยอน) คอเซน บิทซกเก ซาราจิน คือแด อาชิมโด (คือแด แควนชันนึล เทจโย)

(려욱) 빠져 버렸던 그 절망도 그댈 위한 삶의 약인걸요

(รยออุค) ปาจยอ บอรยอทดอน คือ จอลมังโด คือแดล วีฮัน ซัลเม ยักกินกอลโย

(창민) So Easily 돌아 갈 수 없는 길 Far away

(ชางมิน) So Easily ดลรา กัล ซู ออบนึน กิล Far away

(준수) 두렵긴 해도 둘이선 다 할 수 있죠 (눈이 멀어도)

(จุนซู) ดูรยอบกิน แฮโด ดุลรีซอน ดา ฮัล ซู อิทจโย (นุนนี มอลรอโด)

(All) 너를 버려둔 그 어두운 길 속에

(All) นอรึล บอรยอดุน คือ ออดูอุน กิล ซกเก

헤매다 이겨 낸다면 조금씩

เฮแมดา อีกยอ แนนดามยอน โจกึมชิก

그대 삶은 또 달라지겠죠

คือแด ซัลมึน โต ดัลราจีเกทจโย

때론 지쳐 쓰러져가도

แตรน จีชยอ ซือรอจยอกาโด

언제나 머물 수 있게

ออนเจนา มอมุล ซู อิทเก

(규현) 곁에 서 있는 내가 보이나요?

(คยูฮยอน) กยอทเท ซอ อิทนึน แนกา โบอีนาโย?

(준수) 기억 속에 그 마음 안에 그대 어린 꿈속에

(จุนซู) คีออก ซกเก คือ มาอึม อันเน คือแด ออริน กุมซกเก

(려욱) 미로 속에 빠져 버려도 날개 펼쳤던 꿈

(รยออุค) มีโร ซกเก ปาจยอ บอรยอโด นัลแก พยอลชยอทดอน กุม

(규현) 느낀 이 세상 상처도 울기도 했던 시간도

(คยูฮยอน) นือคิม อี เซซัง ซังชอโด อุลกีโด แฮทดอน ชีกันโด

(창민) 가슴에 담아둬, 참아 언젠간 웃어줘 버리면 돼

(ชางมิน) คาซึมเม ดัมมาดวอ, ชัมมา ออนเจนกัน อุทซอจวอ บอรีมยอน ดแว

(준수) 잘 할거라 난 믿었었죠 지울 수도 없는 바램인걸요

(จุนซู) จัล ฮัลกอรา นัน มิดดอทซอทจโย จีอุล ซูโด ออบนึน บาแรมมินกอลโย

(규현) 손 잡아요 밝게 빛날 수 있게

(คยูฮยอน) ซน จับบาโย บัลเก บิทนัล ซู อิทเก

(All) 닫혀진 그 어두운 길 속에

(All) ดัดทยอจิน คือ ออดูอุน กิล ซกเก

헤매다 이겨 낸다면 조금씩

เฮแมดา อีกยอ แนนดามยอน โจกึมชิก

그대 삶은 또 달라지겠죠

คือแด ซัลมึน โต ดัลราจีเกทจโย

때론 지쳐 쓰러져가도

แตรน จีชยอ ซือรอจยอกาโด

언제나 머물 수 있게

ออนเจนา มอมุล ซู อิทเก

(준수) 앞에 서 있는 날 볼 수 있나요

(จุนซู) อับเพ ซอ อิทนึน นัล บล ซู อิทนาโย

Be the first to like.
loading...