เนื้อเพลง if u wanna – KARA

เพลง : if u wanna

ศิลปิน : KARA

เนื้อเพลง :

Yeah! Yeah!

Ladies & Gentleman

Right now

Introducing K-A-R-A Yeah!

Do you wanna love?

Yeah! I know you wanna love

Baby Boo

Listen!

If you 솔직하게 당당하게

If you ซล จิก ฮา เก ทัง ดัง ฮา เก

= ถ้าเธอตรงไปตรงมา

아찔하게 두근거리게

อา จิล ฮา เก ดู กึน กอ รี เก

= หัวหมุน สั่นไหว

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna love

ออ ซอ ปาล รี If you wanna love

= มาไวไว ถ้าเธออยากจะรัก

If you 따뜻하게 든든하게

If you ตา ตึซ ฮา เก ทึน ดึน

= ถ้าเธออบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง

확실하게 빠져버리게

ฮา เก ฮวัก ชิล ฮา เก ปา จยอ บอ รี เก

= มีความแน่ชัดจริง

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

= ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna

ออ ซอ ปาล รี If you wanna

= มาไวไว ถ้าเธออยาก

니 남자친군 뭔데 그렇게

นี นัม จา ชิน กู มวอน เด คือ รอค เค

= เพราะแฟนของฉันทำแบบนั้นมา

또 눈치없이 한번도

โต นุน ชี ออบ ชี ฮัน บอน โด

= และไม่มีเซนส์สักครั้ง

손을 잡지도 말을 걸지도 않고

โซ นึล จับ จี โด มา ลึล กอล จี โด อาน โก

= ถือแม็กกาซีนในมือและไม่พูดกัน

맘도 모르고 눈치도 없고

มัม โด โม รือ โก นุน ชี โด ออบ โก

= ไม่รู้ใจ ไม่มีเซนส์

이번이 수십번째 제발

อี บอ นี ซู ชีบ บอน เจ เช บัล

= ครั้งนี้ ครั้งที่สิบกว่า ขอร้องล่ะ

뜸 좀 그만 들여 적당히

ตึม จม คือ มัน ดือ ลยอ จอก ดัง ฮี

= ลอยพักไปสักนิด ทำทุกสิ่งให้เหมาะสม

때를 봐서도 여길 봐서도

แต ลึล บวา ซอ โด ออ กิล บวา ซอ โด

= ดูเวลาและดูหนทาง

지금이 기회잖아

ชี กือ มี คี ฮเว จัน นา

= โอกาสในตอนนี้เท่านั้น

If you 솔직하게 당당하게

If you ซล จิก ฮา เก ทัง ดัง ฮา เก

= ถ้าเธอตรงไปตรงมา

아찔하게 두근거리게

อา จิล ฮา เก ดู กึน กอ รี เก

= หัวหมุน สั่นไหว

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna love

ออ ซอ ปาล รี If you wanna love

= มาไวไว ถ้าเธออยากจะรัก

If you 따뜻하게 든든하게

If you ตา ตึซ ฮา เก ทึน ดึน

= ถ้าเธออบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง

확실하게 빠져버리게

ฮา เก ฮวัก ชิล ฮา เก ปา จยอ บอ รี เก

= มีความแน่ชัดจริง

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

= ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna

ออ ซอ ปาล รี If you wanna

= มาไวไว ถ้าเธออยาก

아무말도 못해, 기다리고 있어 ?

อา มู มัล โด มซ เฮ คี ดา รี โก อิซ ซอ

= ไม่พูดอะไรสักที หรือรออะไรอยู่

바보같이 한번 부르지도 못해

พา โบ กา ที ฮัน บอน พู รือ จี โด มซ เฮ

= เหมือนคนโง่ ครั้งเดียวก็พูดไม่ได้

다가오란 말야

ทา กา โอ รัน มา ลยา

= เข้ามาแล้วพูด

only want to hold you

All I want to you feel the love

= ฉันก็แค่อยากจะกอดเธอไว้

ที่ฉันต้องการทั้งหมดคือเธอรู้สึกถึงรัก

오늘도 수십번째 제발

โอ นึล โด ซู ชีบ บอน เจ เช บัล

= วันนี้ ครั้งที่สิบกว่า ขอร้องล่ะ

이젠 용기 내봐 반드시

อี เจน ยง กี เน บวา พัน ดือ ชี

= ตอนนี้ฉันเห็นความกลัวอย่างแน่นอน

한번 놓치고 두 번 놓치면

ฮัน บอน นด ชี โก ทู พอน นด ชี มยอน

= พลาดไปในครั้งแรก ถ้าครั้งที่สองพลาดอีก

다시는 안오잖아

ทา ชี นึน อา โน จัน นา

= (โอกาส)คงไม่มีมาอีกครั้ง

If you 솔직하게 당당하게

If you ซล จิก ฮา เก ทัง ดัง ฮา เก

= ถ้าเธอตรงไปตรงมา

아찔하게 두근거리게

อา จิล ฮา เก ดู กึน กอ รี เก

= หัวหมุน สั่นไหว

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna love

ออ ซอ ปาล รี If you wanna love

= มาไวไว ถ้าเธออยากจะรัก

If you 따뜻하게 든든하게

If you ตา ตึซ ฮา เก ทึน ดึน

= ถ้าเธออบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง

확실하게 빠져버리게

ฮา เก ฮวัก ชิล ฮา เก ปา จยอ บอ รี เก

= มีความแน่ชัดจริง

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

= ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna

ออ ซอ ปาล รี If you wanna

= มาไวไว ถ้าเธออยาก

(Rap)oh, uh huh, yeah, let’s go

Time to stop tryna calculate

= หมดเวลาที่เธอจะคำนวน

you making me frustrate

= เธอทำให้ฉันผิดหวัง

is time to just trust fate yanno

= ถึงเวลาที่จะเชื่อในโชคชะตา

theres nothing to hesitate

= มันไม่มีอะไรที่จะต้องลังเล

call me baby, call me honey, call me sweetie, yo!

I’m digging everything

= ฉันเข้าใจทุกๆอย่าง

I’m sensing from the vibes off you

= ฉันสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ของคุณ

Oh is this f’real?

= นี่เป็นความจริงใช่มั้ย?

Take a look at me

= มองมาที่ฉันสิ

I am waiting for you waiting

= ฉันกำลังรอคุณที่กำลังรอ

for your leading me

= เพื่อให้คุณนำฉัน

to love without cliche

= ที่จะรักโดยไม่มีความซ้ำซาก

boy oh boy don’t you know

= โถ่เธอไม่รู้เลย

Chances pass day by day

= ว่าโอกาสผ่านไปทุกๆวัน

so step up before they fly again

= เพราะงั้นก้าวมาก่อนที่(โอกาส)มันจะบินไปอีกครั้ง

If you 솔직하게 당당하게

If you ซล จิก ฮา เก ทัง ดัง ฮา เก

= ถ้าเธอตรงไปตรงมา

아찔하게 두근거리게

อา จิล ฮา เก ดู กึน กอ รี เก

= หัวหมุน สั่นไหว

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna love

ออ ซอ ปาล รี If you wanna love

= มาไวไว ถ้าเธออยากจะรัก

If you 따뜻하게 든든하게

If you ตา ตึซ ฮา เก ทึน ดึน

= ถ้าเธออบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง

확실하게 빠져버리게

ฮา เก ฮวัก ชิล ฮา เก ปา จยอ บอ รี เก

= มีความแน่ชัดจริง

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

= ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna

ออ ซอ ปาล รี If you wanna

= มาไวไว ถ้าเธออยาก

If you 솔직하게 당당하게

If you ซล จิก ฮา เก ทัง ดัง ฮา เก

= ถ้าเธอตรงไปตรงมา

아찔하게 두근거리게

อา จิล ฮา เก ดู กึน กอ รี เก

= หัวหมุน สั่นไหว

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna love

ออ ซอ ปาล รี If you wanna love

= มาไวไว ถ้าเธออยากจะรัก

If you 따뜻하게 든든하게

If you ตา ตึซ ฮา เก ทึน ดึน

= ถ้าเธออบอุ่น เข้มแข็งมั่นคง

확실하게 빠져버리게

ฮา เก ฮวัก ชิล ฮา เก ปา จยอ บอ รี เก

= มีความแน่ชัดจริง

맘에 들면 맘에 든다 말해

มา เม ดึล มยอน มา เม ดึน ดา มัล เฮ

= ถ้าใจของเธอบอกว่าพอใจ

어서 빨리 If you wanna

ออ ซอ ปาล รี If you wanna

= มาไวไว ถ้าเธออยาก

Be the first to like.
loading...