เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่ – สุนทราภรณ์

เพลง : สวัสดีปีใหม่

ศิลปิน : สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง :

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล

ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว

ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่

เถลิงฤทัยไว้มั่น

สุขศรีปีใหม่หมาย

สุขใจและกายรวมกัน

สำราญสำเริงบันเทิงมั่น

สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

หญิง 1) สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป

อย่าได้ผูกใจอาวรณ์

หญิง 2) จับมือกันไว้อวยชัย

อวยพรสุขสโมสรเริงรมย์

หมู่หญิง) ความพลั้งพลาดล่วงเกิน

อย่าหมางเมินระทม

รวมน้ำใจให้เกลียวกลม

จงถึงอารมณ์อภัย

พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว

ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่

เถลิงฤทัยไว้มั่น

สุขศรีปีใหม่หมาย

สุขใจและกายรวมกัน

สำราญสำเริงบันเทิงมั่น

สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

หมู่ชาย) แย้มยิ้มยินดีปรีเปรมดิ์

สุขเกษมเปรมใจ

เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่

เราผูกใจไว้ไมตรี

ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง

ตั้งต้นทุกทางอย่างดี

มารักกันให้คงมั่นทวี

ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ

พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว

ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่

เถลิงฤทัยไว้มั่น

สุขศรีปีใหม่หมาย

สุขใจและกายรวมกัน

สำราญสำเริงบันเทิงมั่น

สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

Be the first to like.
loading...