เนื้อเพลง แม่ของใคร – พรศักดิ์ ส่องแสง

เพลง : แม่ของใคร

ศิลปิน : พรศักดิ์ ส่องแสง

เนื้อเพลง :

พระคุณของแม่ยากแท้เปรียบปาน

แม่ทุกข์ แม่ทรมานแม่ซมซาน

เลี้ยงเพียงดวงใจ

ยากใครได้หา

จะมาเหมือนแกได้ไง

ควรเทิดทูนไว้เหนือใดใด

พระคุณของแม่

..พากเพียรเลี้ยงลูก

ผิดถูกแม่สอน

แกรักลูกแกแน่นอน

สู้เย็นร้อนแกเลี้ยงลูกแก

ความจนไร้ เพียงใด

แม่แกไม่แคร์

ใครเล่าจะแล

ดั่งแม่แกนั้นคงไม่มี

..ลูกอยู่ในครรภ์แม่นั้นลำบาก

ถึงยามตกฟาก

แม่ทนทุกข์ล้นทวี

รวมดินรวมฟ้า

จะหาดังแม่ไม่มี

แม่เราผู้นี้

ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียว

..แขวนเปลเห่กล่อม

แม่ยอมสู้ทน

แกรักลูกแกทุกคน

แม่ยอมทนทุกข์ตัวเป็นเกลียว

คนเดียวเท่านี้

เรามีแม่เราผู้เดียว

ใครเล่าจะเหลียว

แม่ผู้เดียวแม่ผู้ใด

(ดนตรี Solo)……..

..แขวนเปลเห่กล่อม

แม่ยอมสู้ทน

แกรักลูกแกทุกคน

แม่ยอมทนทุกข์ตัวเป็นเกลียว

คนเดียวเท่านี้

เรามีแม่เราผู้เดียว

ใครเล่าจะเหลียว

แม่ผู้เดียวแม่ผู้ใด

Be the first to like.
loading...