เนื้อเพลง กังหันต้องลม – สุนทราภรณ์

เพลง : กังหันต้องลม

ศิลปิน : สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง :

คำร้อง จินต์ วัฒนปฤต

ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

….กังหันต้องลมหมุนวน

ไม่รู้กี่หน ต่อวัน

แต่ใจคน หมุนเวียนผัน

ไม่รู้ว่าวันละกี่หน

นี่แหละน้ำใจ

เชื่อแน่อะไร กับน้ำใจคน

….วันนี้ยังรักกันอยู่

ทั้งคู่ก็สด ก็ชื่น

พรุ่งนี้รักอาจ เป็นอื่น

คู่ชื่น ก็กลับชอกช้ำ

วันนี้ยังรักกันอยู่

ทั้งคู่ก็ชื่น ก็ฉ่ำ

พรุ่งนี้ชื่นกลับ เป็นช้ำ

ทำให้ ระกำหัวใจ

…วันนี้อาจเลิกรักกัน

รุ่งอีกวันอาจ รักใหม่

รักกันแล้วจืด กันไป

ต่างก็ไม่ รักกันจริง

แต่ครั้นแล้วผลสุดท้าย

ทางฝ่ายชายก็ โทษหญิง

ต่างก็ไม่รัก กันจริง

ทางฝ่ายหญิง ก็โทษชาย

…กังหันต้องลม หมุนวน

ไม่รู้กี่หน ต่อวัน

แต่ใจคนหมุนเวียน ผัน

ไม่รู้ว่าวัน ละกี่หน

นี่แหละ น้ำใจ

ย่อมวนเวียนไป

คล้ายกังหัน ต้องลม

Be the first to like.
loading...