เนื้อเพลง รักเดียวใจเดียว – เสือ

เพลง : รักเดียวใจเดียว

ศิลปิน : เสือ

เนื้อเพลง :

อย่าแปลกใจ

ที่ผ่านมานานเท่าไร

กาลเวลาไม่อาจหมุนหัวใจ

เปลี่ยนไปจากเธอ

คงเป็นไปไม่ได้

เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอ

แม้จะนอนและฝัน

ฉันมีแต่เธอเท่านั้น

ไม่อาจแบ่งใจปัน

เผื่อไว้ให้ใคร

ใจเมื่อเจอเธอแล้ว

เหมือนคนที่เจอจุดหมาย

เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร

เมื่อวานก็รัก

วันนี้รักเธอ

พรุ่งนี้ก็รักเธอ

เพราะใจที่มีเธอ

ไม่มีอีกแล้ว

ใครจะมาเข้าใจ

ฉันได้ดีอย่างเธอ

ตอบแทนเธอ

รักเดียวใจเดียว

ดั่งทะเล

โอบกอดด้วยผืนทราย

และคงไม่มีใคร

พรากใจดวงนี้ได้

ไม่ว่ากาลเวลา

จะหมุนผ่านไป

ยิ่งมั่นใจเราคือกันและกัน

แม้จะนอนและฝัน

ฉันมีแต่เธอเท่านั้น

ไม่อาจแบ่งใจปัน

เผื่อไว้ให้ใคร

ใจเมื่อเจอเธอแล้ว

เหมือนคนที่เจอจุดหมาย

เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร

เมื่อวานก็รัก

วันนี้รักเธอ

พรุ่งนี้ก็รักเธอ

เพราะใจที่มีเธอ

ไม่มีอีกแล้ว

ใครจะมาเข้าใจ

ฉันได้ดีอย่างเธอ

ตอบแทนเธอ

รักเดียวใจเดียว

แม้จะนอนและฝัน

ฉันมีแต่เธอเท่านั้น

ไม่อาจแบ่งใจปัน

เผื่อไว้ให้ใคร

ใจเมื่อเจอเธอแล้ว

เหมือนคนที่เจอจุดหมาย

เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร

เมื่อวานก็รัก

วันนี้รักเธอ

พรุ่งนี้ก็รักเธอ

เพราะใจที่มีเธอ

ไม่มีอีกแล้ว

ใครจะมาเข้าใจ

ฉันได้ดีอย่างเธอ

ตอบแทนเธอ

รักเดียวใจเดียว

ตอบแทนเธอ

รักเดียวใจเดียว

Be the first to like.
loading...