เนื้อเพลง สิ่งที่ไม่เคยบอก – modern dog

เพลง : สิ่งที่ไม่เคยบอก

ศิลปิน : modern dog

เนื้อเพลง :

บางครั้ง อาจยัง ไม่รู้ เนิ่นนาน ที่ยังคงอยู่

* เพราะเป็นสิ่ง ที่ไม่เคยบอก เพราะยังคง กลัวในคำตอบ

เหมือนทุกอย่าง ไม่มีทาง แม้จะทำอย่างไร

ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน

แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ ว่าทุกอย่าง อาจไม่เคยพอ

เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง

(ซ้ำ * )

ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน

แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ ทุกอย่างนั้น ยังไม่เคยพอ

เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง

Be the first to like.
loading...