เนื้อเพลง by myself – tiffany snsd

เพลง : by myself

ศิลปิน : tiffany snsd

เนื้อเพลง :

เจ บัล โม รึน เช จา นา คา โย

ได้โปรด เดินผ่านไปราวกับไม่ได้เห็นฉัน

เจ บัล นูน คิล โด ชู จี มา โย

ได้โปรด แม้กระทั่งสายตาก็อย่าได้มองมาที่ฉัน

โม แร พา รัม กา ทึน นาล ดึล เร

ราวท่ามกลางลมในทะเลทราย

อา มู กอซ โด แน เค จู ชิ มา โย

ได้โปรดอย่าให้อะไรกับฉันอีกเลย

แน มา อิม ฮา นา ชอ พอ ทู โก

หนึ่งหัวใจของฉันที่ถูกครอบงำ

แน นุน มุล ฮา นา ซุม กยอ ทู โก

หนึ่งน้ำตาของฉันที่ถูกปิดซ่อนไว้

ชอ อึม โบน กอซ ชอ รอม นาช ซอน ชา ราม ชอ รอม

เหมือนครั้งที่แรกเราเจอกัน เหมือนเราเป็นคนแปลกหน้า

ชี นา กา โย คึ แร ยา มาน แฮ โย

เพียงเดินผ่านไป มันคงต้องเป็นอย่างนั้น

*นา ฮน จา ซอ ซา รัง งึล มัล ฮา โก

ฉันพูดกับความรักของฉัน เพียงตัวคนเดียว

ซา ราง งึล โพ แน โก

ความรักที่มอบให้

ฮน จา ซา ฮึน จู ออ เก คยอพ คยอ บี นุน มู รี แม ยอ

ฉันอยู่เพียงคนเดียวท่ามกลางความเหงากับน้ำตาที่รินไหล

มอน โค เซ ออ ซอ โด คึ แน แฮง บก ฮา กิล

แม้ว่าเธอจะอยู่ไกล ฉันหวังว่าเธอจะมีความสุข

นา เอ ซา ราง งึล คา ซึม คี บี มู ทอ โย

ส่วนความรักของฉัน จะถูกฝั่งอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจ

ทา อึม เซ ซาง อูรี แท ออ นา มยอน

ในโลกหน้า ถ้าเราได้เกิดมาอีก

คึ แดน ซา ราง อึ โร มา จู บา โย

ในตอนนั้นเราจะกลับมาเจอกันเพื่อรักกัน

อุน มยอง อา เพ ฮี มยอพ ชี จี นึน อิล

เราจะต้องสู้ต่อกับโชคชะตา

ทู บอน ดา ชี ออพ เก แท ออ นา โย

พวกเราสองคนจะต้องเกิดมาอีกครั้ง

นา คึ แด อา เพ โก ชี ทเว โก

ต่อหน้าคุณ ฉันจะเป็นดอกไม้

นา คึ แด วี แฮ โน แร ฮา โก

ต่อหน้าคุณ ฉันจะร้องเพลงให้ฟัง

ฮัน ซา ราม ยอ จา โร ฮัน นัม จา ยอ นี นึ โร

หนึ่งหญิง กับชายคนรัก

คึ แด คยอ เท นึล ซัล โก ชิ พอ โย

ฉันอยากมีชีวิตอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

*นา ฮน จา ซอ ซา รัง งึล มัล ฮา โก

ฉันพูดกับความรักของฉัน เพียงตัวคนเดียว

ซา ราง งึล โพ แน โก

ความรักที่มอบให้

ฮน จา ซา ฮึน จู ออ เก คยอพ คยอ บี นุน มู รี แม ยอ

ฉันอยู่เพียงคนเดียวท่ามกลางความเหงากับน้ำตาที่รินไหล

มอน โค เซ ออ ซอ โด คึ แน แฮง บก ฮา กิล

แม้ว่าเธอจะอยู่ไกล ฉันหวังว่าเธอจะมีความสุข

นา เอ ซา ราง งึล คา ซึม ซก เก บี

ส่วนความรักของฉัน ในเบื้องลึกของหัวใจ

อา พา โด อา พา จยอ โด จอบ แน นา นุล จี อัน ฮา โย

แม้จะเจ็บ แม้ว่ามันจะเจ็บ ฉันก็จะไม่ร้องไห้

พา โร แน ซา รัง งึล อี พยอ รี ออพ ซึ นี

เพราะรักของฉัน ไม่ใช่การจากลา

อี ซัง มี กึท นา โก ทา อึม เซ ซาง เอ อู รี

เมื่อชีวิตนี้จบลง ในโลกหน้า เราทั้งสอง

กก ซา รัง แฮ โย กก ซา ราง แฮ โย

จะต้องรักกัน จะต้องรักกัน

อูรี

เรา

—————————————

please, just pass by pretending like you don’t see me

please, don’t even give me a glance

in the days that are like the sandy winds

don’t give anything to me

folding away my one heart

hiding my one tear

like it’s the first time we’ve seen each other, like we’re strangers

just pass by. it has to be like that.

by myself, i say my love, send away my love

in the folds of the lonely accumulated memories, the tears hang

even if you’re far away, i hope that you’ll be happy

i bury my love deeply within my heart

in the next world, when we are born

then, we’ll look at each other face to face

let’s be born so that we don’t lose weakly in front of fate again

so that i may be a flower in front of you

i’ll sing a song for you

as one’s girl, as one man’s lover

i want to always live by your side

by myself, i say my love, send away my love

in the folds of the lonely accumulated memories, the tears hang

even if you’re far away, i hope that you’ll be happy

my love, deeply within my heart…

though it hurts, though it will hurt, i will never cry

because there is no such thing as farewell in my love

when this life ends, in the next world, us two

let’s love, for sure. let’s love, for sure.

us two.

Be the first to like.
loading...