เนื้อเพลง บุญแข่งเรือ – กระท้อน

เพลง : บุญแข่งเรือ

ศิลปิน : กระท้อน

เนื้อเพลง :

บุญแข่งเรือ

กระท้อน

F…โฮ.โฮ่.โฮ้.โฮ.โฮ้…

จากต้นไม้ลำใหญ่ลำงาม ล่องลอย

น้ำเป็นลำนาวา พร้อมใจกันปิดบ้าน

ร้านรวง ร่วมบวงสรวงนาคีนาคา

เดือนสิบสองน้ำนองเต็มฝั่ง สอบ

ความหวังกำลังวังชา เรือเด็ดจาก

ลุ่มเจ้าพระยา เจ้านาคาอยุธยา

กรุงเก่า…โฮ.โฮ่.โฮ้.โฮ.โฮ้

.แม่มูลชีเรือดีอิสาน ปิงกล้าหาญ

วังยมหลั่งไหล น่านบ้านสูงเชื่อม

เหนือบ้านไทย ไกลแสนไกลน้ำโขง

โยงมา แม่ตาปีเรือดีเรือชัย จาก

บ้านใต้บ้านเหนือนานา ประเพณี

โบราณนานมา รวมนาวาทุกแคว้น

แดนไทย..เสียงกลองขยับฉิ่งฉับ

ทึ่งโม่ง.พายเรือขยับฉับฉับทึ่ง

โม่งเสียงพิณโตดโต่งจากภาคอิสาน

จับแคนมาเป่าเจ้าลอยมันมันสีซอ

ประสานงานบุญบ้านไทย..บึดจ้ำบึด

จ้ำบึดจ้ำบึด.บึดจ้ำบึดจ้ำบึดจ้ำ

บึด.บึดจ้ำบึดจ้ำบึดจ้ำบึด

.บึดจ้ำบึดจ้ำบึดจ้ำบึด…โฮ.โฮ่

.โฮ้.โฮ.โฮ้..ออกพรรษานาวา

งามเด่นคืนเดือนเพ็ญเย็น

ล้อลมหนาว เทศกาลวันแข่งเรือ

ยาว มาหนุ่มสาวช่วยเป็นแรงใจ

ไหมเหนื่อยไหมจ้ำพายเหนื่อยไหม

พ่อยอดชายคนเก่งของฉัน บึดจ้ำ

บึดเอ้าบึดพร้อมกัน ถ้วยรางวัล

นั้นคงไม่ไกล…โฮ.โฮ่.โฮ้.โฮ

.โฮ้..เป็นเรือโหล่คนโห่คนฮา

จมน้ำท่าพลาดชิงรอบสอง แพ้ไม่

ถอยไม่ถือคนมอง พายเป็นรองแต่

ใจยังมัน แม้พลาดหวังถ้วยเงิน

รางวัล เงินพนันที่สอดให้ใส่ซอง

ขอนิดหน่อยน้ำในโหลยาดองจับ

มือนวลน้องแล้วย่องย้ายร่ายรำ

..บึดจ้ำบึดจ้ำบึดจ้ำบึด.บึดจ้ำ

บึดจ้ำบึดจ้ำบึด.บึดจ้ำบึดจ้ำ

บึดจ้ำบึด.บึดจ้ำบึดจ้ำบึดจ้ำบึด.

Be the first to like.
loading...