เนื้อเพลง ลาภูพิงค์ – สุนทราภรณ์

เพลง : ลาภูพิงค์

ศิลปิน : สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง :

คำร้อง “ธาตรี” – สมศักดิ์

ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

***

โอ้เคยภิรมย์สุขสมจินต์

แผ่นฟ้าแผ่นดินเชียงใหม่

ขวัญข้าคือดอยสุเทพเด่นไกล

ภูพิงค์นั่นไงชีวิตแห่งเรา

ไม่ลืมร้างราสามัคคี

ที่สวนดอกนี้ไงเล่า

สายธารห้วยแก้วเย็นใสดั่งเงา

เหมือนใจพวกเราใสเย็นดั่งธาร

ทองกวาวเหมือนความฝัน

ร่วงพลันเตือนถึงวันคืนผ่าน

อยู่กันมานาน

รวมมิตรสราญสราญสดใส

แต่วันนี้ไปไม่เหลือเลย

ลาแล้วที่เคยเชยใกล้

ขอลาโอ้ลาที่รักแห่งใจ

ถึงกายห่างไปฝังใจไม่เลือน

( ซ้ำ *** )

Be the first to like.
loading...