เนื้อเพลง พี่ยังไม่แก่หรอกน้อง – สุรพล สมบัติเจริญ

เพลง : พี่ยังไม่แก่หรอกน้อง

ศิลปิน : สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง :

(พูด) “เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย”

…..พอพี่ ร้องเพลงว่าแก่ หนอยแน่ะหาว่าพี่สิ้นชาย

พี่ล้อเล่นหรอกเนื้อเย็นของพี่ อย่าใจเสาะนักซี หยุดเสียทีอย่าร้องไห้

คนอย่างพี่หรือจะสิ้นความหมาย ต่อให้ปี๊บร้อยใบพี่ก็ยังเตะดังปัง

(พูด) “พี่ยังไม่แก่หรอกน้องเอ๊ย”

…..พอ พี่ร้องเพลงว่าแก่ หนอยแน่ะน้องทำเป็นเกลียดชัง

คนอย่างพี่หรือจะสิ้นหมดภูมิ ยอมแพ้ความเป็นหนุ่มน้องควรคิดดูบ้าง

ถึงพี่แก่พี่ยังแน่นะนวลนาง ต่อให้ช้างร้อยตัวพี่ก็ยังไม่กลัวมัน

…..พี่ยัง ไม่แก่หรอกน้อง รับรองว่ายังหนุ่มอีกนาน

ถึงฟันจะหัก ถึงหนังจะเหี่ยว มันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของมัน

…..อย่าเพิ่งนึกว่าพี่แก่ เหลียวแลพี่บ้างเถิดแจ่มจันทร์

มะพร้าวห้าวที่เขาเอามาขูด อีกมะนาวมะกรูดน้องเห็นบ้างไหมนั่น

มะพร้าวห้าว ยิ่งแก่ยิ่งมัน พี่ขอบอกแจ่มจันทร์ พี่ยังไม่แก่หรอกน้องเอ๋ย

(พูด) “พี่ยังไม่แก่หรอกน้องเอ๊ย”

…..พอพี่ร้องเพลงว่าแก่ หนอยแน่ะน้องทำเป็นเกลียดชัง

คนอย่างพี่หรือจะสิ้นหมดภูมิ ยอมแพ้ความเป็นหนุ่มน้องควรเห็นใจมั่ง

ถึงพี่แก่พี่ยังแน่นะนวลนาง ต่อให้ช้างร้อยตัวพี่ก็ยังไม่กลัวมัน

…..พี่ยัง ไม่แก่หรอกน้อง รับรองว่ายังหนุ่มอีกนาน

ถึงฟันจะหัก ถึงหนังจะเหี่ยว มันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของมัน

…..อย่าเพิ่งนึกว่าพี่แก่ เหลียวแลพี่บ้างเถิดแจ่มจันทร์

มะพร้าวห้าวที่เขาเอามาขูด อีกมะนาวมะกรูดน้องเห็นบ้างไหมนั่น

มะพร้าวห้าว ยิ่งแก่ยิ่งมัน พี่ขอบอกแจ่มจันทร์ พี่ยังไม่แก่หรอกน้องเอ๋ย..

Be the first to like.
loading...