เนื้อเพลง นวลปรางนางหมอง – สุนทราภรณ์

เพลง : นวลปรางนางหมอง

ศิลปิน : สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง :

คำร้อง : แก้ว อัจฉริยะกุล

ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน

นวลปรางนางดูช้ำ

ใครทำให้หมอง

รัญจวนในนวลน้อง

ฉันมองเศร้าใจ

ปรางนางเคยนวล ยวนเย้าฤดี

เสื่อมสิ้นราศีเศร้าไป

พี่มองแก้มนาง หมางดวงใจ

หมองใดไฉนเล่า

เสียดายปรางทองต้องตรม

ใครลอบชมแล้วฤาเจ้า

โถใครคงชมข่มเอา

เหลือจะเศร้าร้าวรัญจวน

เหลือบจะไต่ฤาริ้นไรแกล้งทำ

หรือพรายย้ำคนลอบทำกล้ำกวน

โถทำเสียจนสิ้นนวล

เรียมสู้สงวน ช้ำนวลตรมใจ

นวลปรางนางหมอง

พี่หวังปองต้องหมองไหม้

ปรางทองหมองลงไป

พี่พลอยหม่นหมองดวงใจ

พี่สุดแสนจะหมองไหม้

(ดนตรี)

เหลือบจะไต่ฤาริ้นไรแกล้งทำ

หรือพรายย้ำคนลอบทำกล้ำกวน

โถทำเสียจนสิ้นนวล

เรียมสู้สงวน ช้ำนวลตรมใจ

นวลปรางนางหมอง

พี่หวังปองต้องหมองไหม้

ปรางทองหมองลงไป

พี่พลอยหม่นหมองดวงใจ

พี่สุดแสนจะมองได้

โอ้ใจ จะขาด แล้ว เอย…

.

Be the first to like.
loading...