เนื้อเพลง rising sun – tvxq

เพลง : rising sun

ศิลปิน : tvxq

เนื้อเพลง :

Now I cry under my skin..

ตอนนี้ผมกำลังร้องไห้

하늘을향해간나의눈물로만든비가

ฮา รู รึล ฮยัง เฮ กัน นา เอ นุน มุล โล มัน ดึน บี กา

น้ำตาของผมได้ไหลขึ้นไปบนท้องฟ้าและผลิตออกมาเป็นฝน

향하다 = ไหลขึ้น

대지에내려도새로박힌내아픔을씻어가고

เด จี เอ เน รยอ โด เซ โร พักคิน เน อา พือ มึล ชิ ซอ คา โก

จากนั้นตกลงมาบนพื้นโลกช่วยชะล้างความเจ็บปวดที่ฝังแน่นอยู่ในใจออกไปหมด

대지 = พื้นโลก ,박히다 = ฝัง , 씩어가다 = ชะล้างออกไป

No!용서, 내겐절대적인사치

No!ยง ซอ, เน เกน ชอล เด จอ กิน ซาชี

ไม่นะ!ยกโทษให้กับความฟุ่มเฟือยที่ไม่สิ้นสุดของผมเถอะ

용서 = ยกโทษ , 절대적 = ไม่สิ้นสุด , 사치 = ความฟุ่มเฟือย

No!표적없이날아간길을잃은분노

No!พโย จอ กอบ ชี นา รา กันคี รึล อี รึน บุน โน

ไม่นะ!ความโกรธมันโบยบินไปอย่างไร้จุดหมาย และหลงทาง

표적 = จุดหมาย , 날아가다 = บินหนี , 잃다 = หลง ,พลาด ,분노 = ความโกรธ

No!나, 미련같은말로기도하는속죄

No!นา, มี รยอน คา ทึน มัล โลคี โด ฮา นึน ซก จเว

ไม่นะ!ผมจะอธิษฐานไถ่บาปให้กับคำพูดโง่ๆ ของผม

미련 = โง่ , 속죄 = ไถ่บาป

No!Here I go,Come back!

ไม่! ผมจะไปเอง กลับมา!

힘을잃어버린날개, 재가되어버릴것만같은날들

ฮี มึล อี รอ บอ ริน นัล เก, เช กา ทเว ออ บอ ริล กอท มัน คา ทึน นัลดึล

ปีกที่สูญเสียพลังงานวันเวลาเหล่านั้นกลับกลายเป็นการลงโทษ

힘 = พลังงาน , 잃어버리다 = สูญเสีย , 날개 = ปีก

비상하리란꿈의파편들로맞은나의아침엔반짝임이없는데

พี ซัง ฮา รี รัน กู เม พา พยอน ดึล โล มา จึน นา เอ อา ชี เมน พัน จา กี มีออบ นึน เด

ผมถูกทักทายด้วยความไม่วิเศษวิโสของความฝันที่ถูกทำลายลงมันช่างเป็นเช้าที่ไม่สดใสเอาซะเลย

바상하다 = โบยบิน , 파편 = ถูกทำลาย , 맞다 = ทักทาย , 반짝 = สว่าง

진실은누구라도갖고있는것

ชิน ชี รึล นู กู รา โด คัท โก อิน นึน กอท

ความจริงก็คือ อะไรคือสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ

진실 = ความจริง , 갖다 = ต้องการ

하지만보여준얼굴엔거짓뿐인걸영원에남겨진나를찾는가?

ฮา จี มัน โพ ยอ จุน ออล กู เรน คอ จิท ปู นิน กอล ยอง วอ เนนัม กยอ จิน นา รึล ชัท นึน ก๊า?

หรือว่าต้องการแสดงความโกหกบนใบหน้าเท่านั้นผมจะไม่สนใจอีกต่อไป พวกเค้ายังตามหาผมกันอยู่อีกหรอ

보여주다 = แสดง , 거짓 = โกหก , 남기다 = ละทิ้ง

*나를닮아가슴안에가득차커져가는 Innocent

นา รึล ทัล มา คา ซือ มา เน คา ดึก ชา คอ จยอ กา นึน Innocent

เหมือนกับผมที่หัวใจของผมเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้นๆ

닮다 = เช่นเดียวกัน , 가득 = เต็มไปด้วย , 커지다 = เติบโต

불꽃은밝게타오르게, 마지막이찬란한노을처럼

พูล โก ชึน พัล เก ทา โอ รือเก, มา จี มา กี ชัน รัน นัน โน อึล ชอ รอม

เปลวเพลิงที่ถูกเผาไหม้ในที่สุดก็จะเปล่งประกายเป็นท้องฟ้าสีแดง

불꽃 = เปลวไฟ , 밝다 = สว่าง , 타오르다 = เผาไหม้ , 찬란하다= เปล่งประกาย , 노을 = ท้องฟ้าสีแดง

(I’m) waiting for Rising sun……….

ผมกำลังรอพระอาทิตย์ดวงนั้น…

Now,born my eyes, Sun comes up, blowing the fog

ตอนนี้ผมตาสว่างแล้ว ดวงอาทิตย์ขึ้น ปัดเป่าหมอกควันทั้งหลาย

Never lies, to be your mind. Got to be a true

ไม่เคยโกหกอยู่ที่จิตใจ แล้วจะได้รับความจริง

내갈길이 101 깨달음에깨달음에도달할수가없는게현실인걸

เน คัล กี รี 101 เค ทา รือ เม เค ทา รือ เม โท ดัล ลัน ซุ กา ออบ นึน เกฮยอน ชี ริน กอล

ทางเดินหมายเลข 101 ผมรู้อยู่เสมอว่าผมเอื้อมไม่ถึง

도달하다 = เอื้อมถึง , 현실 = ตระหนัก

나의태양앞에부끄럽지않게, I just try me, and now

นา เอ เท ยา งาเพ พู กือ รยอบ จี อัน เก, I just try me, and now

ผมจะไม่อายเมื่ออยู่หน้าพระอาทิตย์ของผมผมจะพยายาม…

태양 = พระอาทิตย์ , 부끄럽다 = อาย

**정말혼돈의끝은어딜까? Somebody talks 매일같은답은아냐

ชอง มัล ฮน โทเน กือ ทึน ออ ดิล ก๊า? Somebody talks เม อิล คา ทึน ทา บึน อา นยา

จุดจบของความสับสนนี้อยู่ที่ไหนกันมีบางคนบอกว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกวัน

혼돈 = ความสับสน , 답다 = แบบนั้น

절망, 행복의밑그림일까? Somebody talks 시간만이아는해답

ชอง มัล, เฮง โบ เค มิท กือ ริม อิล ก๊า? Somebody talks ชี กัน มา นี อา นึน เฮ ทับ

จริงๆ แล้วมันคือความสุขที่ถูกออกแบบมาหรือเปล่า มีบางคนบอกว่ามันไม่ใช่คำตอบของตอนนี้หรอก

밑그림 = ออกแบบ , 해답 = คำตอบ

인생은마치끝없는궤도를달리는별같아

อิน เซ งึน มา ชี คือ ทอบ นึนคเว โด รึล ทัล ลี นึน พยอล คา ทา

ชีวิตเราไม่มีที่สิ้นสุดยังคงวิ่งวนเวียนเป็นวงจรเหมือนกับดวงดาว

인생ชีวิตมนุษย์ , 궤도 = วงจร , 달리다 = วิ่ง

마치수많은질문과해답을찾아가, 미완성의그림을그려가는것

มา ชี ซู มา นึน ชิล มุน กวา เฮ ทา บึล ชา จา กา, มี วัน ซอ เง คือ รีมึล คือ รยอ กา นึน กอท

เหมือนกับคำถามมากมายที่สุดท้ายก็หาคำตอบเจอ หรือแม้แต่จิ๊กซอว์ที่ต่อไม่สมบูรณ์

수많다 = มากมาย , 미완성 = ไม่สมบูรณ์ , 그림 = รูปภาพ

(Do) you know why?

คุณรู้มั๊ยว่าทำไม

시간은언제나흘러가, 돌아오지않는다는것을잘알아

ชี กา นึน ออน เจ นา ฮึล ลอ กา, โท รา โอ จี อัน นึน ดา นึน กอ ซึล ชา รารา

เวลายังคงผ่านไปผมรู้ดีว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้อีก

하루하루후회를남겨두지마.. 고독이낳은분노마저삼켜봐

ฮา รุ ฮา รุ ฮู ฮเว รึล นัม กยอ ทู จี มา.. โก โด กี นา อึน พุน โน มา จอชัม กยอ บวา

อย่าปล่อยให้ความเศร้าโศกผ่านไปวันแล้ววันเล่า…ต้องเหมือนอย่างนกนางแอ่นที่กล้าเผชิญกับความโดดเดี่ยว

고독 = ความโดดเดี่ยว , 낳다 = กล้า , 삼카다 = นกนางแอ่น

고단해진슬픔의눈물에서실현되는행복의가치를믿어봐

โค ดัน เน จิน ซึล พือเม นุน มู เร ซอ ชิล ฮยอน ทเว นึน เฮง โบ เก คา ชี รึล มี ดอ บวา

ให้ลองเชื่อถึงคุณค่าของความสุขที่คุณเองรู้ดีจากน้ำตาของความเจ็บปวดที่เสียไป

고단하다 = เสียไป , 실현 = ตระหนัก

시련들이내민손에작은입맞춤, 고난의뜰에핀나의순수함

ชี รยอน ทือ รี เน มิน โซ เก ชา กึน อิบ มัท ชุม, โค นา เน ตือเร พิน นา เอ ซุน ซู ฮัม

ลองจูบลงที่ฝ่ามือความไร้เดียงสาของผมถูกปักลงในสวนของความเจ็บปวด

시련 = ลอง , 입맞춤 = จูบ , 뜰 = สวน , 핀 = ปัก

아무것도정한건없겠지만, 매일새로운날이계속될테니까

อา มู กอท โต ชอง ฮัน กอน ออบ เกท จี มัน, เม อิลเซ โร อุน นา รี เค ซก ทเวล เท นี กา

จะไม่มีสิ่งไหนที่ดูน่ากลัวอีกแล้วเพราะวันใหม่กำลังจะก้าวเข้ามา

정한하다 = น่ากลัว

*나를닮아가슴안에가득차커져가는 Innocent

นา รึล ทัล มา คา ซือ มา เน คา ดึก ชา คอ จยอ กา นึน Innocent

เหมือนกับผมที่หัวใจของผมเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้นๆ

닮다 = เช่นเดียวกัน , 가득 = เต็มไปด้วย , 커지다 = เติบโต

불꽃은밝게타오르게, 마지막이찬란한노을처럼

พูล โก ชึน พัล เก ทา โอ รือเก, มา จี มา กี ชัน รัน นัน โน อึล ชอ รอม

เปลวเพลิงที่ถูกเผาไหม้ในที่สุดก็จะเปล่งประกายเป็นท้องฟ้าสีแดง

불꽃 = เปลวไฟ , 밝다 = สว่าง , 타오르다 = เผาไหม้ , 찬란하다= เปล่งประกาย , 노을 = ท้องฟ้าสีแดง

(I’m) waiting for Rising sun……….

ผมกำลังรอพระอาทิตย์ดวงนั้น…

**정말혼돈의끝은어딜까? Somebody talks 매일같은답은아냐

ชอง มัล ฮน โทเน กือ ทึน ออ ดิล ก๊า? Somebody talks เม อิล คา ทึน ทา บึน อา นยา

จุดจบของความสับสนนี้อยู่ที่ไหนกันมีบางคนบอกว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกวัน

혼돈 = ความสับสน , 답다 = แบบนั้น

절망, 행복의밑그림일까? Somebody talks 시간만이아는해답

ชอง มัล, เฮง โบ เค มิท กือ ริม อิล ก๊า? Somebody talks ชี กัน มา นี อา นึน เฮ ทับ

จริงๆ แล้วมันคือความสุขที่ถูกออกแบบมาหรือเปล่า มีบางคนบอกว่ามันไม่ใช่คำตอบของตอนนี้หรอก

밑그림 = ออกแบบ , 해답 = คำตอบ

Rise up! Rise up!

Be the first to like.
loading...