เนื้อเพลง ฉันเองก็เสียใจ – วสันต์ โชติกุล

เพลง : ฉันเองก็เสียใจ

ศิลปิน : วสันต์ โชติกุล

เนื้อเพลง :

เป็นเพราะเธอไม่รับไม่รู้ เรื่องราว แหละฟังถ้อยคำใด

เป็นเพราะเธอเท่านั้นที่คิดมากไป ด้วยใจเธอเองทั้งนั้น

เป็นเพราะเธอไม่คิดจะให้โอกาส ปรับความเข้าใจกัน

เพียงถ้อยคำเท่านี้ที่ฉันต้องการจะอธิบาย

แค่อยากให้รับให้รู้ไว้ ให้เธอเข้าใจหัวใจกัน ที่ทำกับเธอวันนั้น ตัวฉันคนนี้ก็มีแต่เสียใจ

แหละใจของฉันก็ชอกช้ำ จากการกระทำที่ทำไป ก็อยากจะย้ำให้รู้เอาไว้ ว่าฉันมีแต่เธอ

เพียงให้เธอได้รับได้รู้ เรื่องราว แหละลองคิดดูใหม่

ฟังแล้วเธอยังคิดจะทิ้งกันไปก็อยู่ที่เธอ….

แค่อยากให้รับให้รู้ไว้ ให้เธอเข้าใจหัวใจกัน ที่ทำกับเธอวันนั้น ตัวฉันคนนี้ก็มีแต่เสียใจ

แหละใจของฉันก็ชอกช้ำ จากการกระทำที่ทำไป ก็อยากจะย้ำให้รู้เอาไว้ ว่าฉันมีแต่เธอ

เพียงให้เธอได้รับได้รู้ เรื่องราว แหละลองคิดดูใหม่

ฟังแล้วเธอยังคิดจะทิ้งกันไปก็อยู่ที่เธอ….

เพียงให้เธอได้รับได้รู้ เรื่องราว แหละลองคิดดูใหม่

ฟังแล้วเธอยังคิดจะทิ้งกันไปก็อยู่ที่เธอ….

Be the first to like.
loading...