เนื้อเพลง reach for the star – ทาทา ยัง

เพลง : reach for the star

ศิลปิน : ทาทา ยัง

เนื้อเพลง :

เพลง : ริช ฟอร์ เดอะ สตาร์ (reach For The Star) อัลบัม : Asian Games ’98 High Light Reach for the Star

ศิลปิน : ทาทา ยัง Tata Young

From the day we’re born in the wide world

We are born with missions to keep

There are calls, from voices in despair,

to love, to share, to give

From the sea, the hills and the cities,

Smiling faces, best of the best

Listen to the calls, here we are standing tall,

To love, to share, to give

Reach for the star

Fly high as we can

Brave the wind, move the mountain

We can do it, yes, we can,

Reach for the star,

Ride the clouds and the rainbow,

Dreams to borrow,

Dreams…………..to inspire

From the sea, the hills and the cities

Marching in together with pride,

There’s more t the game, its victory unclaimed,

For someone who dares to try

Reach for the star

Fly high as we can

Brave the wind, move the mountain

We can do it, yes, we can,

Reach for the star,

Ride the clouds and the rainbow,

Dreams to borrow,

Dreams…………..to inspire

We finally found no matter win or lose,

Silver, gold or bronze or not at all

The joy we share will always linger in our hearts

Let’s make a vow, before we start

Reach for the star

Fly high as we can

Brave the wind, move the mountain

We can do it, yes, we can,

Reach for the star,

Ride the clouds and the rainbow,

Dreams to borrow,

Dreams…………..to inspire

Reach for the star

Fly high as we can

Brave the wind, move the mountain

We can do it, yes, we can,

Reach for the star,

Ride the clouds and the rainbow,

Dreams to borrow,

Dreams…………..to inspire

Reach for the star,

We’re asian friends

Reach for the star.

Be the first to like.
loading...