เนื้อเพลง คืนนั้น – ทูล ทองใจ

เพลง : คืนนั้น

ศิลปิน : ทูล ทองใจ

เนื้อเพลง :

Ab.หนาว เย็นน้ำค้างกลางดึก

อก ใจ ระทึก

ดุเหว่าแว่วเตือน เมื่อใกล้จะสาง

…คืนนั้นเราสองคน เคียง ข้าง

ชิดเชยจูบนวลปราง

กอดนวลนางชิดเคียง กัน

…คืน ทั้งคืนหวานรื่น ชื่นฉ่ำ

พร่ำพรอด น้ำคำ

ร่วมทางสุขล้ำในแดน สวรรค์

…ยามเมฆลอยคล้อยบัง แสงจันทร์

น้องออดอ้อนคืนนั้น ไม่ลืมกัน ไปจนตาย

…เดือน ลับ ลง ขอบ ฟ้า

เป็นเหมือน สัญญา

ว่าใกล้รุ่งรางแสนเสียดาย

ใจหายดุเหว่าแว่วร้อง

จำพราก จากน้อง จำจาก

ฝากรอยจำจารึก ทรวงใน

…คิด ถึงคืนนั้นยังฝังจิต คร่ำครวญ หวนคิด

กลิ่นเนื้อแนบชิดยังตรึงติดใจ

คืนทั้งคืนหวานชื่นจำได้

เสียงดุเหว่าทีไร ยิ่งพาใจ รัญจวน

Be the first to like.
loading...