เนื้อเพลง ยังมีประเทศไทย – คาราบาว

เพลง : ยังมีประเทศไทย

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

ระหว่างเดินทางที่พากลับบ้าน

เราต่างมีฝันอันแตกต่างกัน

บางคนฝันไกลถึงดวงตะวัน

แต่อีกหลายคนฝันถึงพระจันทร์

คนเรามีโลกทั้งเหมือนและต่าง

ลงรายละเอียดตามความนึกฝัน

แต่สิ่งที่มีทั้งเธอและฉัน

จงอย่าลืมกัน ยังมีประเทศไทย

มีข้าวในนา มีปลาในน้ำ

พื้นป่าชุ่มฉ่ำ พืชสัตว์หลากหลาย

ปลูกข้าวภาคกลาง ยางพาราภาคใต้

ภาคเหนือลำไย ผลไม้ทั้งปี

หาดทรายสวยงาม น้ำทะเลใสอุ่น

ประเพณีงานบุญ สงกรานต์สนุกดี

ต่างชาติเที่ยวไทย ชอบไปทุกที

ชนบทวันนี้ เขยฝรั่งยังฝังกาย

* เรามีประเทศที่รัก ที่ควรหวงแหน

ไม่มีที่ไหนทดแทน อบอุ่นทั้งกายและใจ

ลูกหลานเหลนคง ดำรง สืบเผ่าสืบพงศ์ คงความยิ่งใหญ่

ให้เราได้ภาคภูมิใจ ที่เกิดมาเป็นคนไทย ที่ยังมีประเทศไทย *

ปัญหาทั้งปวงพอมีทางแก้

หากเราแน่วแน่ ถือประเทศมาก่อน

เหนื่อยก็จงพัก หนักก็จงผ่อน

สวดมนต์ลดทอนอัตตา แผ่เมตตา

ไม่ใครก็ใครคงถูกและผิด

แต่ไม่สมควรแลกด้วยเลือดน้ำตา

จับเข่าคุยกัน ย่อมประเสริฐกว่า

โลกอนิจจา สังคมอนิจจัง

ยังมีประเทศไทย ยังมีประเทศไทย

ยังมีประเทศไทย ยังมีประเทศไทย

ยังมีประเทศไทย ยังมีประเทศไทย

ยังมีประเทศไทย ยังมีประเทศไทย

Country First… Country First…

Be the first to like.
loading...