เนื้อเพลง a song for you – F.T Island

เพลง : a song for you

ศิลปิน : F.T Island

เนื้อเพลง :

그댈 보내던 그날에도

비가 내렸었죠

슬픈 눈물을 감춰주려고

그댈 그리는 오늘도 또

비가 내려와요

흐느끼는 날 감싸주려고

혹시 그대도 비 오는 날이면

나를 추억하고 있는지

그럴 거라 막연한 기대만

a sing a song for you

내 노래 들려요

사랑해요 사랑해요

내 말 들려요

세상이 끝나도

내 노랜 영원해요

a sing a song for you

귀를 기울여 봐요

오늘처럼 비가 오면

그댈 부르는 우

내 목소리 들을 수 있게

그대 내게 오던 그날도

비가 내렸었죠

슬픈 표정에 그댈 안았죠

젖은 내 가슴에

얼굴을 묻은 채

한없이 울던 그대 모습

내가 처음 본 그대 얼굴이죠

a sing a song for you

내 사랑 들려요

미안해요 미안해요

내 말 들려요

함께 하자던 약속 못 지켰어요

a sing a song for you

이 말 잊지 마요

어디서든 언제라도 날 부르면 우

한걸음에 달려 갈 테니

be with you 다신 울지 말아요

be with you 다신 아프지 마요

매일 밤 기도 하는 날

오늘처럼 비가 내리면

잠시라도 떠 올려요

a sing a song for you

난 노래 들려요

사랑해요 사랑해요

내 말 들려요

세상이 끝나도

내 노랜 영원해요

a sing a song for you

귀를 귀울여 봐요

오늘처럼 비가 오면

그댈 부르는 우

내 목소리 들을 수 있게

sing a song for you

sing a song for you

a sing a song

sing a song

only for you

사랑해 한마디만 기억해줘요

한마디만 잊지 말아요

ไอซิงอะซองฟอร์ยู

แนซาราง ดึลรยอโย

มีอันแฮโย มีอันแฮโย

แนมัล ดึลรยอ โย

ฮัม เก ฮาจาดอน ยักซก โมซ ชี คยอซอ รโย

ไอซิงอะซองฟอร์ยู

อี มัลอิชชี มา รโย

ออดีซอดึล ออนเจราโด นัล บู รือ มยอน โอ~~~

ฮันกอล รึมเม ดัลรยอ กัล เทนี

บีวิทยู ทาชินอุลจีมัลลาโย

บีวิทยุ ทาชิน อาพือชี มาโย

แมอิล บัมกี โดฮา นึนนัล

โอรึลชอรอม บีกา แนรี มยอน

ชัมชีราโด ทออุล รยอโย ~~~

ไอซิงอะซองฟอร์ยู

นัล โนแร คือรยอโย

ซารางแฮโย ซารางแฮโย

แนมัล คืลรยอโย

ซอซองงี คึทนาโด

แน โนแร ยองวอนแฮโย ~

ไอซิงอะซองฟอร์ยู

คูรึลกี อุลยอ บวาโด

โอนึลชอรอม บีกา โอ มยอน

คือแดล บู รือ นึล ฮูววว์ ~~

แน มกโซรี ทือรึล ซู อิซเก ~

ซิงอะซองฟอร์ยู

ซิงอะซองฟอร์ยู

ซิง อะซอง

อนลี่ฟอร์ยู

ซารางแฮ ฮันมาดีมัล กีออคแฮ จวอ โย

ฮันมาดีมัล อิจจี มัลเรโย

Be the first to like.
loading...