เนื้อเพลง แรงใจ – หนู มิเตอร์

เพลง : แรงใจ

ศิลปิน : หนู มิเตอร์

เนื้อเพลง :

อยากจะฝากดวงใจไว้ในคำนึง

ทั้งชีวิตห่วงใย เธอจะรู้บ้างไหม

คิดถึงผูกพัน ยามที่เราห่างกัน

ห่างกันด้วยความจำเป็น

ไปให้ได้ดีเด่น และสุขสบาย

ให้คนได้บ้าน

ทางจึงเดินทางไกล ได้มาคำลา

บ้านที่ต้องจากไป

คืนที่ค่ำเดือนหงาย ยามนี้สุดเหงา

ดาวที่คงเลื่อนลอย กับลมลำเพยพัดพา

ฝากคำหัวใจเจ้าว่า ออกมาจากใจ

ส่งเสียงให้ฟัง

คอยหัวใจให้คอย อย่าเลื่อนลอยไปเป็นอื่น

จำถ้อยคำอย่าลืม คำสัญญา

เรียงร้อยคำขับขาน

ฝากไปบ้านฉันเพียรอุตห์ส่า

รอฉันคืนบ้านนา ฟ้าเป็นพยาน

ดนตรี 5 ห้อง..4…

… ห่างกันนานเพียงไหน หัวใจคงมั่น

ฉันจะต้องกลับไป เธอยินเสียงเข้าใจ

ความหมายแห่งฉัน แรงนี้ทนฝ่าฟัน

ได้เธอ ผู้เป็นแรงใจ

สร้างเป็นครอบครัวใหญ่

อบอุ่นนักหนา อย่างที่ฝันไป

หากหมู่ดาวดวงน้อย คล้อยเคลื่อนลับตา

จันทร์ที่สวยส่องมา ฝันร่วมกันเถอะหนา

เธอผู้ห่างไกล นอนพบกันในฝัน

เพื่อเป็นกำลังหัวใจ คืนนี้จนวันใหม่

ไม่ไกลกันเลย

ดนตรี 5 ห้อง..4…

5. คอยหัวใจให้คอย

อย่าเลื่อนลอยไปเป็นอื่น

จำถ้อยคำอย่าลืม คำสัญญา

เรียงร้อยคำขับขาน

ฝากไปบ้านฉันเพียรอุตห์ส่า

รอฉันคืนบ้านนา ฟ้าเป็นพยาน

Be the first to like.
loading...