เนื้อเพลง คนตีเหล็ก – หงา คาราวาน

เพลง : คนตีเหล็ก

ศิลปิน : หงา คาราวาน

เนื้อเพลง :

สุมไฟ ให้แรง เหล็กก็แดงคุโชน เรายกมันขึ้นทั่ง เตรียมถั่งแรงปูดโปน เฮเฮไฮ้ ฮึบฮือฮึบ เราลงพะเนิน บนเหล็กแดงด้วยไฟ ตี.เข้าไปเอ้าตี.เข้าไป ดัดแปลงรูปใด ย่อมเสร็จได้ด้วยแรง ….ดนตรี…….>>> ทุ่มกาย.ทุ่มใจ เพื่อให้ไทยเป็นไทย ต้องสร้างด้วยไฟ ที่ลุกโชนโชติแดง เฮเฮไฮ้.ฮึบฮือฮึบ มารวมพลัง สร้างสังคมที่ดี ตี.เข้าไป ฮึบตี.เข้าไป สร้างโลกสดใส ย่อมเสร็จได้ด้วยเรา ….ดนตรี…….>>> สุมไฟ.ให้แรง เหล็กก็แดงคุโชน เรายกมันขึ้นทั่ง เตรียมถั่งแรงปูดโปน เฮเฮไฮ้ ฮึบฮือฮึบ เราลงพะเนิน บนเหล็กแดงด้วยไฟ ตี.เข้าไปเอ้าตี.เข้าไป ดัดแปลงรูปใด ย่อมเสร็จได้ด้วยแรง ….ดนตรี…….>>> ทุ่มกาย.ทุ่มใจ เพื่อให้ไทยเป็นไทย ต้องสร้างด้วยไฟ ที่ลุกโชนโชติแดง เฮเฮไฮ้.ฮึบฮือฮึบ มารวมพลัง สร้างสังคมที่ดี ตี.เข้าไป ฮึบตี.เข้าไป สร้างโลกสดใส ย่อมเสร็จได้ด้วยเรา

Be the first to like.
loading...