เนื้อเพลง แง้มใจ – แอ๊ด คาราบาว

เพลง : แง้มใจ

ศิลปิน : แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง :

เอาดวง ใจ ของเขา ใส่ดวง ใจ ของเรา

เราจะรู้ ว่าเขา คิดกะเรา ยัง ไง

คิดอย่างโง้น อย่างงี้ คิดเอาเอง เรื่อย ไป

ไม่ว่าใจ ของใคร ย่อมอยากให้ใคร เข้าใจ เห็นใจ

เอาดวง ใจ ของเรา ใส่ดวง ใจ ของเขา

เขาจะรู้ ว่าเรา คิดกะเขา ยัง ไง

คิดอย่างโง้น อย่างงี้ คิดเอาเอง เรื่อย ไป

เปิดประตู หัวใจ ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา

(คิดดู ก็เบื่อ เหลือที่ จะคิด นี่แหละ ชีวิต

คิดสั้น คิดยาว คิดไป ก็ป่วย การที่ จะคิด

คิดถูก คิดผิด ก็คิด ไป คนเดียว)

เปิดใจ ให้กว้าง เราจะได้ เป็นสุข

ใจมี แต่ทุกข์ เป็นใจ คับ ใจแคบ

ก็ลด ตัว ลงหน่อย มาจับ เข่าคุย กัน

จะโกรธ กันรัก กัน ก็บอก กันตรง ตรง

เอาดวง ใจ ของเรา ใส่ดวง ใจ ของเขา

เขาจะรู้ ว่าเรา คิดกะเขา ยัง ไง

คิดอย่างโง้น อย่างงี้ คิดเอาเอง เรื่อย ไป

เปิดประตู หัวใจ ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา

(คิดดู ก็เบื่อ เหลือที่ จะคิด

นี่แหละ ชีวิต คิดสั้น คิดยาว

คิดไป ก็ป่วย การที่ จะคิด

คิดถูก คิดผิด ก็คิด ไป คนเดียว)

เปิดใจ ให้กว้าง เราจะได้ เป็นสุข

ใจมี แต่ทุกข์ เป็นใจ คับ ใจแคบ

ก็ลด ตัว ลงหน่อย มาจับ เข่าคุย กัน

จะโกรธ กันรัก กัน ก็บอก กันตรง ตรง

เอาดวง ใจ ของเขา ใส่ดวง ใจ ของเรา

เราจะรู้ ว่าเขา คิดกะเรา ยัง ไง

คิดอย่างโง้น อย่างงี้ คิดเอาเอง เรื่อย ไป

เปิดประตู หัวใจ ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา

เอาดวง ใจ ของเรา ใส่ดวง ใจ ของเขา

เขาจะรู้ ว่าเรา คิดกะเขา ยัง ไง

คิดอย่างโง้น อย่างงี้ คิดเอาเอง เรื่อย ไป

เปิดประตู หัวใจ ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา

Be the first to like.
loading...