เนื้อเพลง เหนื่อย – เอ็ม สุรศักดิ์

เพลง : เหนื่อย

ศิลปิน : เอ็ม สุรศักดิ์

เนื้อเพลง :

นาน…สักเพียงไหน เขาถึงพอใจมีใจให้เรา…สักหน่อย

คอย…เฝ้าคอยค่ำเช้าเอาใจ ทน…อดทนเพราะรัก

งมงาย…เพียงเธอ…คนเดียว

ใจ…ที่เคยหวัง หวังไว้นานไปมันทำให้ใจเริ่ม…เปลี่ยน

เปลี่ยน…เปลี่ยนเป็นท้อๆ ในใจ

เหนื่อย…เหนื่อยใจเพราะรักมานาน มันนานเกินไป

ขอ…ขอพักใจลงชั่วคราว รอ…ให้ใจหาย…เหนื่อย

เหนื่อยหาย…พร้อมทุ่มเทใจอย่างเดิม

ให้เขามีใจให้เราทีละนิดละน้อย ( สักที )

ขอ…ขอพักใจลงชั่วคราว รอ…ให้ใจหาย…เหนื่อย

เหนื่อยหาย…พร้อมทุ่มเทใจอย่างเดิม

ให้เขามีใจให้เราทีละนิดละน้อย ( สักที )

ใจ…ที่เคยหวัง หวังไว้นานไปมันทำให้ใจเริ่ม…เปลี่ยน

เปลี่ยน…เปลี่ยนเป็นท้อๆ ในใจ

เหนื่อย…เหนื่อยใจเพราะรักมานาน มันนานเกินไป

ขอ…ขอพักใจลงชั่วคราว รอ…ให้ใจหาย…เหนื่อย

เหนื่อยหาย…พร้อมทุ่มเทใจอย่างเดิม

ให้เขามีใจให้เราทีละนิดละน้อย ( สักที )

ขอ…ขอพักใจลงชั่วคราว รอ…ให้ใจหาย…เหนื่อย

เหนื่อยหาย…พร้อมทุ่มเทใจอย่างเดิม

ให้เขามีใจให้เราทีละนิดละน้อย ( สักที )

Be the first to like.
loading...