เนื้อเพลง คอยเธอ – สุเทพ คอรัส

เพลง : คอยเธอ

ศิลปิน : สุเทพ คอรัส

เนื้อเพลง :

(คอรัส)

งามทุ่งสวรรค์งาม ยามต้องระพี

งามทุ่งแห่งนี้มีสายธารผ่านนานนิรันดร์

ปุยเมฆสดใส พลิ้วปลิวในม่านครามนั้น

เฉกเช่นสวรรค์สรรค์เป็นชั้นเป็นฉากเสน่หา

ฉ่ำรักบูชาด้วยศรัทธา รักนิรันดร์

พลันทุ่งสวรรค์โรย โปรยด้วยระวี

ธารที่อิ่มนทีนี้แห้งเหือดระเหยพลัน

มันแห้งมันโหยหาย คล้ายลมพรายพัดใจฉัน

ขาดเธอเปรียบชีวัน ฉันสิ้นสวาทขาดคลาย

ตายฉันคงตายอย่างเดียวดาย และเดียวแด

ฉันมิเคยรู้ ใครรั้งเธอแรมร้างรา

ฉันมิคิดใฝ่ฝันหา ความหวังมลายผันแปร

(ธานินทร์…ร้องเดี่ยว)

ฉันรู้เพียงฉัน สิ้นแล้วสิ้นไปทุกอย่าง

พลิกโลกควานหาเธอ มันมืดและอ้างว้าง

(คอรัส)

แต่ยัง ฉันจะหวังรอ เธอจะหวนคืน

กลับ เป็นมิ่งขวัญยืนของคนเก่าโดยทุกทาง

มาซิมารับรู้ ฉันอยู่อย่างทุกข์หม่นหมาง

อย่าเลยอย่าอำพราง เธอเองก็เศร้าอย่างฉัน

สุขฟื้นคืนพลัน หากสวรรค์ นี้มีเธอ

สุขฟื้นคืนพลัน หากสวรรค์ นี้มีเธอ

สุขฟื้นคืนพลัน ..หากสวรรค์….นี้มีเธอ

คณะสุเทพคอรัส…ประกอบไปด้วย…สุ เทพ วงศ์กำแหง,นิทัศน์ ละอองศรี,ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา,อดุลย์ กรีน,สุวัจชัย สุทธิมา (เดิมชื่อ ธวัชชัย),อดิเรก จันทร์เรือง,มนูญ เทพประทาน และ ธานินทร์ อินทรเทพ

Be the first to like.
loading...