เนื้อเพลง เพื่อน – พันซ์

เพลง : เพื่อน

ศิลปิน : พันซ์

เนื้อเพลง :

อาจจะดูเหมือนไม่มี อะไรที่แปรผัน

อาจจะดูเหมื่อนทุกวันที่ผ่านมา

แต่ความจริงแล้วข้างใน เริ่มจะเกิดปัญหา

ให้เธอลองมองที่ตาแล้วจะเข้าใจ

* ก็มันมีเรื่องราว เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน

ความห่วงหาเอื้ออาทรไม่เหมือนเดิม

ใช่มันจะน้อยลง แปลกตรงที่มันดันเพิ่ม

ก่อตัวเกินกว่าเพื่อนจะคิดกัน

** หากเธอนั้นได้รู้อะไรบางอย่าง

ว่าคนที่เคยเคียงข้าง

บางอย่างได้เปลี่ยนไป

อยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่

และฉันต้องทำยังไง เ

มื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็น รักเธอซ้ำ

(*) , (**)

Be the first to like.
loading...