เนื้อเพลง หนองหานตะวันรอน – อรวี สัจจานนท์

เพลง : หนองหานตะวันรอน

ศิลปิน : อรวี สัจจานนท์

เนื้อเพลง :

โอ้ ละเหนอโอ๋ โอ้ โอ โอ้ละเหนอ

แดดร่มลมหนาวสาวเมืองสกลคอยหา

เมื่อยามตะวันค่ำฟ้าแดดล้าหนองหาน

ถิ่นเก่าแดนฝันสองเฮาเคยเดินเพลิดเพลิน

พรอดพร่ำคำฮักต่อกันสัญญาว่าจะฮักมั่น

ไม่เปลี่ยนแปรผันตราบฟ้ามลาย

บ่นานเท่าไหร่ฮักไกลถิ่นเก่าลืมกัน

ลืมฮักที่เคยผูกพันลืมทั้งสัญญา ที่เคยให้ไว้

ทิวสนลู่โอนเหมือนคนบ่จริง

กลอกกลิ้งกลับกลายเมื่อยามได้เจอหญิงใหม่

ก็ลืมฮัก ที่เคยผูกพันลุ่มภูพาน

นั้นมีเรื่องรักยิ่งใหญ่ท้าวผาแดงกับน้องนางไอ่

เล่าขานไว้คู่เคียงหนองหาน

เป็นนิยายรัก อันมั่นคงเล่ามาเนิ่นนาน

บ่เหมือนนิทานเรื่องฮักหลอกลวง

ของอ้ายดอกหนาแดดอ่อนค่ำนี้

ฤดีก็สั่นสะท้านคิดฮอดเคยฮักผูกพัน

โอ้สาวหนองหานอกใจเหว่ว้า

แสงลำสุดท้ายกำลังจางหาย

ลาลับจากตาฮักเอยที่เคยสัญญา

ก็จากลาตามแสงตะวันแดดอ่อนค่ำนี้

ฤดีก็สั่นสะท้านคิดฮอดเคยฮักผูกพัน

โอ้สาวหนองหานอกใจเหว่ว้า

แสงลำสุดท้ายกำลังจางหาย

ลาลับจากตาฮักเอยที่เคยสัญญา

ก็จากลาตามแสงตะวัน

Be the first to like.
loading...