เนื้อเพลง เธอปันใจ – อัสนี วสันต์

เพลง : เธอปันใจ

ศิลปิน : อัสนี วสันต์

เนื้อเพลง :

ศิลปิน : อัสนี & วสันต์

เพลง : เธอปันใจ

หัวใจสลาย

เมื่อเธอเดินไปกับเขา

ไม่คำนึงถึงเรื่องราว

ที่เราต่างคนเคยสร้างมา

ประโยชน์อันใด

ที่เธอจะคืนกลับมา

อย่างห่วงใยและเวทนา

เหมือนกลัวว่าฉันจะตาย

ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ

ก็กลับไปเสียดีกว่า

ครึ่งกลางค้างคา

เอามาให้ใคร

ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร

ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ

ยังไม่ตาย

ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น

หากอยู่กับเขา

อย่ามีเยื่อใยกับฉัน

เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน

ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ

ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ

ก็กลับไปเสียดีกว่า

ครึ่งกลางค้างคา

เอามาให้ใคร

ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร

ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ

ยังไม่ตาย

ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น

หากอยู่กับเขา

อย่ามีเยื่อใยกับฉัน

อยากให้เธอรักเขานานนาน

ที่มันผ่านมาให้แล้วไป

อย่าแบ่งใจมา

จะรักเขาแล้วจงคงมั่น

เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน

ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ

แสนจะเจ็บและช้ำไปนาน

เมื่อรู้ว่าเธอปันใจ

Be the first to like.
loading...
LINE it!