เนื้อเพลง มาละเหวย – กระแต

เพลง : มาละเหวย

ศิลปิน : กระแต

เนื้อเพลง :

>มาละเหวย มาละวา มาละเหวย มาละวา

วันนี้มีแต่รักเรา ชะ วันนี้มีแต่รักเรา

แต่รักของเขายังไม่เห็นมา

>ฮักนี้มันเป๋นจะใด เฮาบ่เข้าใจ๋มันหยังเป็นจะอี้

ฮู้จักกั๋นมาจ๊าดเมิน จุ๊หื้อรอเคิ้นมาเป็นปี๋ปี๋

กาว่าเฮานี้มันแก๋น หะ กาว่าเฮานี้มันแก๋น

หยังดูถูกดูแคลน กับเฮาจะอี้

>มาละเหวย มาละวา มาละเหวย มาละวา

วันนี้มีแต่รักเรา ชะ วันนี้มีแต่รักเรา

แต่รักของเขายังไม่เห็นมา

>หน้าต๋าเฮาก็จ๊าดงาม เป็นหยังใคร่ถามยังบ่ปอเตื้อกา

กาว่าหื้อไปขัดผิว ทำหน้าดูดสิว แจ้สปา

ยะจะใดเขาจะผดมา หะ ยะจะใดเขาจะมาหา

บ่ดีเป๋นเต่านินจา ผลุบๆโผล่ๆ

>มาละเหวย มาละวา มาละเหวย มาละวา

วันนี้มีแต่รักเรา ชะ วันนี้มีแต่รักเรา

แต่รักของเขายังไม่เห็นมา

>ตะก่อนน่ะอู้อั้นอู้อี้ คนสัปปะรี่ ยะจะอี้ได้จะใด

จุ๊เปิ้นเมาบ่เอาเปิ้นแต้ จุ๊เปิ้นเมาบ่เอาเปิ้นแต้

เอาหื้อแน่ๆว่าไปสักมีไผ หะ น้องเลยเสี้ยงอ๊กเสี้ยงใจ๋

ขอไปไกล๋ๆ ไปละเหวย ไปละวา

>ไปละเหวย ไปละวา ไปละเหวย ไปละวา

ไปเลยบ่ต้องปิ๊กมา ไปเลยบ่ต้องปิ๊กมา

ลาแล้วลา ไปละเหวย ไปละวา

ลาละลา ลาละลา ลาละลา มิวสิค

>มาละเหวย มาละวา มาละเหวย มาละวา

วันนี้มีแต่รักเรา ชะ วันนี้มีแต่รักเรา

แต่รักของเขายังไม่เห็นมา

>ตะก่อนน่ะอู้อั้นอู้อี้ คนสัปปะรี่ ยะจะอี้ได้จะใด

จุ๊เปิ้นเมาบ่เอาเปิ้นแต้ จุ๊เปิ้นเมาบ่เอาเปิ้นแต้

เอาหื้อแน่ๆว่าไปสักมีไผ หะ น้องเลยเสี้ยงอ๊กเสี้ยงใจ๋

ขอไปไกล๋ๆ ไปละเหวย ไปละวา

>ไปละเหวย ไปละวา ไปละเหวย ไปละวา

ไปเลยบ่ต้องปิ๊กมา ไปเลยบ่ต้องปิ๊กมา

ลาแล้วลา ไปละเหวย ไปละวา

ลาละลา ลาละลา ลาละลา

จบเพลง

Be the first to like.
loading...