เนื้อเพลง oasis – BEAST

เพลง : oasis

ศิลปิน : BEAST

เนื้อเพลง :

Title : Oasis

Artist : 비스트

세상에 끝에 섰을 때 길이 보이지가 않을 때

เซซาเง กือเท ซอซึลแต คีรี โพอีจีกา อานึล แต

누군가 필요했었죠

นูกุนกา พีลโยแฮซอดจโย

어둠에 갇혀있을 때 빛이 보이지가 않을 때

ออดุเม กัดฮยออีซึล แต บีชี โพอีจีกา อานึล แต

손길을 기다렸었죠

ซนกีรึล คีดารยอซอดจโย

그대는 모르죠 세상에 단 하나

คือแดนึน โมรือจโย เซซาเง ทัน ฮานา

그대가 only one more than better world

คือแดกา only one more than better world

I believe dream for you and me

메마른 나의 하루에 단비로 내려 내 마음에 내려 용기를 줘

เมมารึน นาเอ ฮารุเอ ทันบีโร แนรยอ แน มาอือเม แนรยอ ยงกีรึล จวอ

you make me fly and smile again

비온 뒤 무지개처럼 소리 없이 나의 품에 안겨 행복을 줘

พีโอน ทวี มูจีแกชอรอม โซรี ออบชี นาเอ พูเม อันกยอ แฮงโบกึล จวอ

I wanna make a love

현실에 도망쳤었던 나의 모습을 보았을 때

ฮยอนชีเร โทมังชยอซอดตอน นอเอ โมซือบึล โพอาซึล แต

혹시나 실망했나요

ฮกชีนา ชิลมังแฮดนาโย

그대가 있기에 돌아올 용기를 내었죠

คือแดกา อิดกีเอ โทราโอล ยงกีรึล แนออดจโย

you`re the one always in my heart

I believe dream for you and me

메마른 나의 하루에 단비로 내려 내 마음에 내려 용기를 줘

เมมารึน นาเอ ฮารุเอ ทันบีโร แนรยอ แน มาอือเม แนรยอ ยงกีรึล จวอ

you make me fly and smile again

비온 뒤 무지개처럼 소리 없이 나의 품에 안겨 행복을 줘

พีโอน ทวี มูจีแกชอรอม โซรี ออบชี นาเอ พูเม อันกยอ แฮงโบกึล จวอ

I wanna make a love

oh lonely night 지겹고 숨막히는 어둠의 밤

oh lonely night จีกยอบโก ซุมมักคีนึน ออดูเม พัม

그 속에서 매일 밤을 눈물로 혼자 울던 날

คือ โวเกซอ แมอิล พามึล นุนมุโร ฮนจา อุลดอน นาล

아직은 여리기만 한 가슴에 상처를 줬던 많은

อาจีกึน ยอรีกีมาน ฮัน คาซือเม ซังชอรึล จวอซดอน มานึน

사람들 대신 (thanks a lot)

ซารามดึล แทชิน (thanks a lot)

내 맘이 메마를 때

แน มามี เมมารึล แต

but that`s okay you make a way

언제나 빛이 되는 you you you

ออนเจนา บิชี นานึน you you you

삶의 이유 only you

ซัลเม อียู only you

넌 사막의 오아시스 제일 달콤한 초콜릿

นอน ซามาเก โออาซีซือ เชอิล ทาลคมฮัน โชโคริซ

I believe dream for you and me

메마른 나의 하루에 단비로 내려 내 마음에 내려 용기를 줘

เมมารึน นาเอ ฮารุเอ ทันบีโร แนรยอ แน มาอือเม แนรยอ ยงกีรึล จวอ

you make me fly and smile again

비온 뒤 무지개처럼 소리 없이 나의 품에 안겨 행복을 줘

พีโอน ทวี มูจีแกชอรอม โซรี ออบชี นาเอ พูเม อันกยอ แฮงโบกึล จวอ

I wanna make a love

Credit :

CARTOON & Pimmiez_BT@b2stthailand.ipbfree.com

Be the first to like.
loading...