เนื้อเพลง โต๋ล่งตง – t-bone

เพลง : โต๋ล่งตง

ศิลปิน : t-bone

เนื้อเพลง :

บักเซียงน้อยออกเดินตีนเปล่าตีนเปลือยจะไปโรงเรียน

ครูบอกให้พากเพียร โตขึ้นได้เป็นละเจ้าคนนายคน

เรียน เอ้า! เรียนเข้าไป ก.ไก่ ค.ควาย อย่าได้สับสน

ค.คนต้องอดทนลำบากลำบนเราก็ฮึดกันไป

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลงไปท่งละเก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ ค่อนโต๋ ค่อนตง

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

บักเซียงน้อยย่ำเดินแบกอิฐแบกปูนอยู่ในเมืองหลวง

ความตั้งใจใหญ่หลวงสร้างบ้านแปลงเมืองให้ทันสมัย เอ้า!

ฮึดเอ้าฮึดพวกเรายกแอกแบกเสาเอ้าช่วยกันไป

ค.คนต้องอึดไว้ เหงื่อหยดเท่าใดคงได้ดีเอง

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลงไปท่งละเก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ ค่อนโต๋ ค่อนตง

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

พ่อเฒ่าแม่เจ้าคอยตาลอยตาใสอยู่ที่นอกชาน

คอยเซียงน้อยกลับบ้านจนบ่ายจนค่ำละก็ยังนั่งคอย

เซียงน้อยเจ้าไปไสหุงข้าวรอไว้เเกงเห็ดเเกงหอย

ค.คนยังนั่งคอยเซียงน้อยมากล่อมเพลงโต๋วล่งตง

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลงไปท่งละเก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ ค่อนโต๋ ค่อนตง

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

บักเซียงน้อยออกเดินตีนเปล่าตีนเปลือยจะไปโรงเรียน

ครูบอกให้พากเพียร โตขึ้นได้เป็นละเจ้าคนนายคน

เรียน เอ้า! เรียนเข้าไป ก.ไก่ ค.ควาย อย่าได้สับสน

ค.คนต้องอดทนลำบากลำบนเราก็ฮึดกันไป

โต๋ว ล่ง ตง ล่ง โต๋ว ล่งตง

ลงไปท่งละเก็บหอยเก็บปู

เก็บมาได้ ค่อนโต๋ ค่อนตง

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง

โต๋วล่งตง ล่งโต๋ว ล่งตง x11

Be the first to like.
loading...