เนื้อเพลง like yesterday – joo

เพลง : like yesterday

ศิลปิน : joo

เนื้อเพลง :

02.어제처럼 (ออเจ ชอรอม) เหมือนเมื่อวาน

내게 이런 말 하기가 쉽진 않았을 거야

แนเก อีรอน มัล ฮากีกา ชวีบจิน อันนัซซึล กอยา

생각해 봤어 얼마나 어려웠을지

แซงกักเค บวัซซอ ออลมานา ออรยอ วอซซึลจี

다만, 슬픈 내 눈물에 돌아설 수 없어

ทามัน ซึลพึน แนนุลมุลเร ทลลาซอล ซู อ็อบซอ

멈춘 사랑으로 안을 까봐

มอมชุน ซารังงือโร อันนึล กาบวา

난 너무나 두려울 뿐이죠

นัน นอมูนา ทูรยออุล ปุนนีจโย

So baby

Trust the warmth inside can you feel my love alive

어제처럼 오늘도 아무일 없는 듯이

ออเจชอรอม โอนึลโด อามูอิล อ็อบนึน ดึซชี

그리고 please don’t tell me why

คือรีโก please don’t tell me why

이렇게 돌아서지만 나를 떠나가는 이유를

อีรอเค โทลรา ซอจีมัน นารึล ตอนากานึน อียูรึล

난 묻진 않을게요

นัน มุดจิน อันนึลเกโย

네겐 너무나 부족한 나를 알고 있기에

เนเกน นอมูนา บูโจกฮัน นารึล อัลโก ฮิซกีเอ

다짐해 왔어 언젠가 이별이오면

ทาชิมเม วัซซอ ออนเจนกา อีบยอลรี โอมยอน

그땐 떠난 네 마음이 미안하지 않게

คือแตน ตอนัน เน มาอึมมี มีอันฮาจี อันเก

좋은 추억으로 간직하게

โจอึน ชูออกกือโร กันจิกคาเก

널 웃으며 보내준다고

นอล อุซซือมยอ โบแนจุนดาโก

so baby faith is all we need it was love that set us free

처음처럼 이별은 아무런 얘기 없이 하지만

ชออึมชอรอม อีบยอลรึน อามูรอน แยกี อ็อบชี ฮาจีมัน

love forever lives

다시는 볼 수 없어도 나의 가슴속엔

ทาชีนึน โบล ซู อ็อบซอโด นาเอ กาซึมโซกเกน

언제나 그대 영원하겠죠

ออนเจนา คือแด ยองวอนฮาเกด จโย

언젠가 내 모습 또다시 처음처럼 그립다면

ออนเจนกา แนโมซึบ โตทาชี ชออึมชอรอม คือริบดามยอน

그냥 돌아 오면 돼

คือนยัง ทลรา โอมยอน ดแว

don’t you know I love you

Be the first to like.
loading...