เนื้อเพลง น้องนางบ้านนา – เทียรี่ เมฆวัฒนา

เพลง : น้องนางบ้านนา

ศิลปิน : เทียรี่ เมฆวัฒนา

เนื้อเพลง :

น้องนางบ้านนา สัญญาจะรักกัน

ไม่แปรเปลี่ยนผัน รักกัน..จนวันตาย…

ไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหน…

.. หัวใจเก็บไว้ให้ข้า..ผู้เดียว..

น้องนางบ้านนา ก่อนเจ้าเคยสัญญา..

แล้วใยเจ้ามากลับคำลืมกันไป…..

แล้วใครเล่าเล่าใคร ใครเล่าจะทนไหว

เจ้ามาเปลี่ยนไปจะให้ข้าโทษใคร….

ทุ่งนาแห่งนี้เคยมีเจ้าอยู่เคียง

เคยส่งสำเนียงส่งเสียงสู่กัน

แต่มาวันนี้ ไม่มีเจ้าร่วมฝัน..

น้ำตาเจ้าพันออกมาหลั่งริน

น้องนางบ้านนาจากไปไม่หวนมา

เจ้าลืมสัญญาที่เคยให้ข้าไว้….

แล้วใครเล่าใคร ที่ไหนจะปลอบใจ

น้องนางบ้านนา เจ้าลืมคำสัญญา..

(เริ่มใหม่)…

ทุ่งนาแห่งนี้เคยมีเจ้าอยู่เคียง

เคยส่งสำเนียงส่งเสียงสู่กัน

แต่มาวันนี้ ไม่มีเจ้าร่วมฝัน..

น้ำตาเจ้าพันออกมาหลั่งริน

น้องนางบ้านนาจากไปไม่หวนมา

เจ้าลืมสัญญา ที่เคยให้ข้าไว้

แล้วใครเล่าใคร ที่ไหนจะปลอบใจ

น้องนางบ้านนา เจ้าลืมคำสัญญา….

Be the first to like.
loading...