เนื้อเพลง ลืมแล้วกา – เดวิด

เพลง : ลืมแล้วกา

ศิลปิน : เดวิด

เนื้อเพลง :

เนื้อเพลง ลืมแล้วกา เอาไว้หัดร้อง

(ใช้เพื่อหัดร้องเท่านั้น)

ลืมแล้วกา

เดวิด อินธี

ลืมแล้วกา น้องลืมแล้วกาลืมบ้านนาบ้านโต้ง ลืมแล้วกาลืมบ้านนาป่าดง ลืมบ้านนาบ้านโต้งก็ลืมป่าดงบ้านเฮา

แต่ก่อนเมินมา แต่ก่อนเมินมา อ้ายเกยพาน้องแอ่ว ธาตุดอยคำถึงปางถ้ำบ่แล้ว อ้ายเกยพาน้องแอ่ว ลืมเฮียแล้วกานาง

กรุงเทพ กรุงไทย กรุงเทพกรุงไทย เป็นจะไดม่วนก่อ ลืมพริกน้ำปู๋ พริกปลาทูแกงหน่อ เป็นจะไดม่วนก่อ ก็ลืมห้อง มอ เชียงคำ

ลืมแล้วกา น้องลืมแล้วกาลืมบ้านนาบ้านโต้ง ลืมแล้วกาลืมบ้านนาป่าดง ลืมบ้านนาบ้านโต้งก็ลืมป่าดงบ้านเฮา

ปิ๊กมาบ้านเฮา ปิ๊กมาบ้านเฮาเจ้าก็ยังเป็นหนึ่ง อ้ายมันจนน้องว่าคนซึ่งตึง ใจอ้ายยังเป็นหนึ่ง คืออีน้องกานดา

วอนคนบ้านนา วอนคนบ้านนาปี้จะลาเมืองแก้ว บ้านของตนบ้านหน้ามลอย่าแคล้ว ขอยะ ลาเมืองแก้วเกิดมาแล้วอยู่บ้านเฮา

ลืมแล้วกา น้องลืมแล้วกาลืมบ้านนาบ้านโต้ง ลืมแล้วกาลืมบ้านนาป่าดง ลืมบ้านนาบ้านโต้งก็ลืมป่าดงบ้านเฮา

วอนคนบ้านนา วอนคนบ้านนาปี้จะลาเมืองแก้ว บ้านของตนบ้านหน้ามลอย่าแคล้ว ขอยะ ลาเมือง ผูกมาแล้วบ้านเฮา

ลืมแล้วกา น้องลืมแล้วกาลืมบ้านนาบ้านโต้ง ลืมแล้วกาลืมบ้านนาป่าดง ลืมบ้านนาบ้านโต้งก็ลืมป่าดงบ้านเฮา

Be the first to like.
loading...