เนื้อเพลง สำหรับใครก็ได้ – Lemon soup

เพลง : สำหรับใครก็ได้

ศิลปิน : Lemon soup

เนื้อเพลง :

จะมีใครค้น กี่คนจะได้เข้าใจกัน

และสิ่งที่ฉันนั้นเป็นอยู่ กี่คนจะได้รู้เรื่องราวนั้น

ต้องหากันนานเท่าไหร่ จะพบเจอคนที่เข้าใจ

และยอมเปิดดูเรื่องราวนั้น

นั่นคือเธอ…ที่ได้ขีดเขียนข้อความทุกวัน

และสิ่งที่ฉันนั้นเป็นอยู่เพราะเธอ

เธอคือคนที่เขียน…และได้ทำให้ฉันนั้นมีเรื่องราว

และชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าเพราะเธอ

จะมีใครค้น กี่คนจะได้เข้าใจกัน

และสิ่งที่ฉันนั้นเป็นอยู่ กี่คนจะได้รู้เรื่องราวนั้น

ต้องหากันนานเท่าไหร่ จะพบเจอคนที่เข้าใจ

และยอมเปิดดูเรื่องราวนั้น

นั่นคือเธอ…ที่ได้ขีดเขียนข้อความทุกวัน

และสิ่งที่ฉันนั้นเป็นอยู่เพราะเธอ

เธอคือคนที่เขียน…และได้ทำให้ฉันนั้นมีเรื่องราว

และชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าเพราะเธอ

นั่นคือเธอ…ที่ได้ขีดเขียนข้อความทุกวัน

และสิ่งที่ฉันนั้นเป็นอยู่เพราะเธอ

เธอคือคนที่เขียน…และได้ทำให้ฉันนั้นมีเรื่องราว

และชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าเพราะเธอ

teelove*

Be the first to like.
loading...