เนื้อเพลง สูญเสีย – บางแก้ว

เพลง : สูญเสีย

ศิลปิน : บางแก้ว

เนื้อเพลง :

กว่าจะรู้ก็สายเกิน เมื่อไม่มีเธอหัวใจก็สลาย

อยากให้เธอได้รู้ใจ ว่าไม่มีใครทดแทนเธอได้เลย

เมื่อต้องสูญเสีย ถึงจะได้รู้ ว่าเธอคนนี้ มีค่ามากเพียงใดกับใจนี้

อยากจะย้อนเวลา อยากฉุดรั้งวันคืน กลับไปให้เราเป็นเหมือนเคย

และจะใช้เวลา ในทุกวินาที ตอบแทนความดี

เพื่อเธอคนนี้ตลอดไป ด้วยรักที่มีให้เธอ

หากว่าฟ้ายังเห็นใจ ช่วยส่งเธอให้ย้อนคืนกลับมา

คนๆนี้ที่รู้ค่า จะคอยรักษา ดูแลใจของเธอ

เมื่อต้องสูญเสีย ถึงจะได้รู้ ว่าเธอคนนี้ มีค่ามากเพียงใดกับใจนี้

อยากจะย้อนเวลา อยากฉุดรั้งวันคืน กลับไปให้เราเป็นเหมือนเคย

และจะใช้เวลา ในทุกวินาที ตอบแทนความดี

เพื่อเธอคนนี้ตลอดไป ด้วยรักที่มีให้เธอ

เมื่อต้องสูญเสีย ถึงจะได้รู้ ว่าเธอคนนี้ มีค่ามากเพียงใดกับใจนี้

อยากจะย้อนเวลา อยากฉุดรั้งวันคืน กลับไปให้เราเป็นเหมือนเคย

และจะใช้เวลา ในทุกวินาที ตอบแทนความดี

เพื่อเธอคนนี้ตลอดไป ด้วยรักที่มีให้เธอ

ตอบแทนความดี เพื่อเธอคนนี้ตลอดไป ด้วยรักที่มีให้เธอ

Be the first to like.
loading...