เนื้อเพลง Reborn – Black Vanilla

เพลง : Reborn

ศิลปิน : Black Vanilla

เนื้อเพลง :

ที่ผ่านมา..จิตใจอ้อนล้าไม่มีกําลังจะก้าวไป..

มันอ่อนมันแอ..มีแต่บาดแผลของคําว่ารักทําร้ายใจ

เจ็บมาแล้ว..ตั้งกี่ครั้ง..ก็ช้ำมันเรือยไป..แต่วันนี้

เรื่องเลวร้าย..จบไปเมื่อได้พบเธอ…

*เธอเดินเข้ามาเปลี่ยนใจ..คนที่เดียวดายได้หายดี..

พ้นขีดอันตราย..ให้มันได้ผ่านพ้นคืนเลวร้าย

……จากนี้ทั้งหัวใจหยุดไว้ที่เธอ……..

จากนี้ไป..โลกดูสดใสด้วยรักจิตใจของเธอ..

หยุดเวลาหยุดการตามหาหัวใจของฉันเป็นของเธอ

คือความรัก..คือความฝัน..เธอคือชีวิตใหม่..

ในวันนี้เรื่องเลวร้ายจบไป..เมื่อได้พบเธอ..

(*)

เทอเดินเข้ามาเปลี่ยนใจคน ที่เดียวดายได้หาย…ดี…

ให้มันได้ผ่านพ้นคืนเลวร้าย…

เทอเดินเข้ามาเปลี่ยนใจคน(ที่เดียวดาย)ได้หายดี

เทอเดินเข้าเปลี่ยนใจคนที่เลวร้าย(ที่เลวร้าย)

หยุดไว้ที่เทอ

Be the first to like.
loading...