เนื้อเพลง พ่อ – โจ้ อัมรินทร์ เหลืองบริบูรณ์

เพลง : พ่อ

ศิลปิน : โจ้ อัมรินทร์ เหลืองบริบูรณ์

เนื้อเพลง :

เมื่อก่อน ครั้งฉัน เป็นเด็กน้อยคอยแต่คลาน

พ่อหัด ตั้งไข่ ให้จนฉัน เดินเป็น…

เตาะแตะ ก้าวที่ละน้อย ค่อยๆเข็น จับเกาะ พ่อเดินเล่น ตามประสา เยาวัย

พ่อถอดรองเท้าไว้ ให้เห็นตรงนอกชาน ฉันเจ้าเด็กน้อย ลองใส่สวมเดินภูมิใจ

อยากจะใส่ไว้ให้เหมือน แม้จะหนักยังเดินไหว

พ่อยิ่งใหญ่ เหมือนภูเขา เราจะตาม

ข้างหน้าที่ทิ้งไว้ คือรอยเท้าที่พ่อเดิน

ลูกเหยียบย่างไม่ห่างเหิน เดินตาม

ย่ำบุก ป่าเขา ลำเนาไพร ไม่ครั่นคราม

เด็กน้อยตามอย่างพ่อ ไม่ท้อเดินไป

เติบใหญ่ถึงวันนี้ พบชีวิตที่ผกผัน ฉันจึงได้รู้ ว่าการเดิน ไม่ง่ายดังใจ

วันที่ถูกทุกข์ทับถม ขมขื่นใจ สักเพียงไหน

รองเท้าพ่อคู่ใหญ่ ยังสอน ใจเรา

วันที่ถูกทุกข์ทับถม ขมขื่นใจ สักเพียงไหน พ่อยิ่งใหญ่ เหมือนภูเขา เราจะตาม…

Be the first to like.
loading...