เนื้อเพลง girls – beenie man

เพลง : girls

ศิลปิน : beenie man

เนื้อเพลง :

Intro: Beenie Man (Akon)

Girls, zom dom dom dom dom girls, zom dom dom dom dom girls

(Konvict Music) Zom dom dom dom dom (Hey!)

Girls fi tek note when mi mark up dem blackboard

Mi highway express a wid yuh backboard (Oh Oh Oh)

Virus check a mi scan dem download (Oh Oh)

A mi program di girls dem wid di sex code cau

Chorus: Akon

Girls, them cute and sexy girls, from all over the world

If you feel this, come holla at me I need them

Girls, them cute and sexy girls, from all over the world

If you feel this, come holla at me I need them girls

Verse 1: Beenie Man (*Woman Talking)

Hey! I got alot of girls callin, wid di doc in love dem fallin

It’s a ton load a girls I’m all in, all ova mi cribs dem sprawlin

Now a couple a phone mi installin, cau mi have some on dat home callin

Ignorance so mi find dat appaulin, so mi run dem when dem get too brawlin

(*Beenie!) Mi hear di girls dem bawlin, all pon di floor mi have some crawlin

All night sex straight till mornin, and mi nah cum before mi darlin because……

Chorus: Akon

Girls, them cute and sexy girls, from all over the world

If you feel this, come holla at me I need them

Girls, them cute and sexy girls, from all over the world

If you feel this, come holla at me I need them girls

Verse 2: Beenie Man (*Woman Talkin)

Girls from then dem find mi interestin, not for money woman is di next best ting

So it is logical to do some investin, fi mek music wid dem and mi bedspring

Outta mi life mi nuh leff dem no way king, cau too much gal deh yah fi di taking

Mi nah stop and let mi body start aching, and when mi old and gray and shaking

International models mi dating, East to West dem lineup mi waiting

Di girls dem gimme clear top ratings (*You the best) that’s what dem stating, so

Chorus: Akon

Girls, them cute and sexy girls, from all over the world

If you feel this, come holla at me I need them

Girls, them cute and sexy girls, from all over the world

If you feel this, come holla at me I need them girls

Verse 3: Beenie Man

Cau mi love how yuh jeans just siddung pon yuh, and how yuh G-string just lay dung pon yuh

From mi buck inna di club mi put a pen dung pon yuh, Cause all I want to do is land a mi dung pon yuh

Girl mi feelin mi waan drive ni ring dung pon yuh, but wid mi really yuh know mi nah go siddung pon yuh

Gal yuh body mek di one bad a see dung pon yuh, buss a shot proppa not and tie a king dung pon yuh

Girls nice so mi can act responsible, mannequin body shape out like a sample

Keep great nuh waan punanny fi trample, a full out a dimple set a example so wah

Chorus: Akon

Girls, them cute and sexy girls, from all over the world

If you feel this, come holla at me I need them

Girls, them cute and sexy girls, from all over the world

If you feel this, come holla at me I need them girls

Outro: Akon (Beenie Man)

Oh yeah (American Carribean!)

Cause it don’t matter where you from, we will find us one, oh!

(Dis a one yah name!) Yeah!

Cause you see Akon and Beenie, is lookin for that sweetie, oh!!!

And I’m talkin to you

Cause Akon and Beenie, is lookin for that sweetie, oh!!!

Oh I’m talkin to you

Cause Akon and Beenie, is lookin for that sweetie, oh!!!

Be the first to like.
loading...