เนื้อเพลง Gimme Some Love – Vacation Band

เพลง : Gimme Some Love

ศิลปิน : Vacation Band

เนื้อเพลง :

Give me some love

Give me some money

Give me one good reason to be free

Give me some love

And I’ll be your honey

Give me one good reason to be yours

I can’t resist your charm

I can’t resist your harm

I can’t resist the calmness you put in my head

Little sweet angel, come to me

Little sweet angel, for me

Be the first to like.
loading...