เนื้อเพลง คำหวาน – temple guys

เพลง : คำหวาน

ศิลปิน : temple guys

เนื้อเพลง :

จะเก็บเอาคำหวานของวันเก่าๆ ซึ่งว่านับจากนี้ จะมีแต่เฮา

ถึงแม้คำเหล่านั้นมันเป็นอากาศ

มันคงจบลงแล้ว พอในที่สุด

คำที่คิดว่าหวานไผว่าบ่จากไป

เดินไปจากคนนี้เหมือนว่าบ่มีเยื่อใย

เคยเข้าใจว่าคำสัญญาที่ให้กัน ที่ให้มาจะว่าบ่เปลี่ยนใจ

*เมื่อคนเราทุกคนคน เมื่อเห็นทางที่ดีกว่าก็ต้องไป

ลืมสัญญาจากไปแล้วความฮักบ่มีความหมายใดๆ

ทุกคำที่หวาน ที่เคยว่าซึ้งใจ

จากนี้ไปทุกความหมาย วันสุดท้ายเหลือไว้แต่เพียงฮักเจ้าอยู่ในใจ

**เมื่อเจ้าไปกับเค้าแล้วมีความสุข อยุ่กับคนๆนี้แล้วมันปวดใจ

เจ้าก็ไปกับเขามันคงดีกว่า

เคยเข้าใจว่าคำสัญญาที่ให้กัน ที่ให้มาจะว่าบ่เปลี่ยนใจ

*เมื่อคนเราทุกคนคน เมื่อเห็นทางที่ดีกว่าก็ต้องไป

ลืมสัญญาจากไปแล้วความฮักบ่มีความหมายใดๆ

ทุกคำที่หวาน ที่เคยว่าซึ้งใจ

จากนี้ไปทุกความหมาย วันสุดท้าย เหลือไว้แต่เพียงฮักเจ้าอยู่ในใจ

น้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

*เมื่อคนเราทุกคนคน เมื่อเห็นทางที่ดีกว่าก็ต้องไป ลืมสัญญาจากไปแล้วความฮักบ่มีความหมายใดๆ ทุกคำที่หวาน ที่เคยว่าซึ้งใจ จากนี้ไปทุกความหมาย วันสุดท้าย เหลือไว้แต่เพียงฮักเจ้าอยู่ในใจ

โว้โฮ้

จากนี้ไปทุกความหมาย วันสุดท้าย

เหลือเพียงแต่เก็บเจ้าไว้ในใจ

Be the first to like.
loading...