เนื้อเพลง วันสุข – ไท ธนาวุฒิ

เพลง : วันสุข

ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง :

ก่อนจะมาเจอเธอ เจอะแต่ความทุกข์ใจ ไม่ว่าวันไหนๆ

ก็ทุกข์ใจได้ทุกวัน ทุกอย่างก็ยังเดิมๆ ไม่ต่างไปจากเมื่อวาน

แต่เมื่อเธอรักฉัน มันเหมือนคืนวันเปลี่ยนไป

มีแต่วันสุข วันสุข วันสมใจ ไม่ว่าวันอะไรก็สุขใจทุกวัน

ไม่มีวันเศร้า วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ สบตากันก็เป็นวันสุข

แล้ว เจ็บก็มีคนดูแล เหนื่อยก็มีคนเห็นใจ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน

ก็ร้องเพลงได้ทั้งวัน รถติดก็ได้คุยกันนาน ฝนตกก็เปียกด้วย

กัน ตั้งแต่เธอรักฉันมันเหมือนคืนวันเปลี่ยนไป

มีแต่วันสุข วันสุข วันสมใจ ไม่ว่าวันอะไรก็สุขใจทุกวัน

ไม่มีวันเศร้า วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ สบตากันก็เป็นวันสุข

แล้ว จะวันอะไรฉันก็สุขใจ เพราะมีเธอ

มีแต่วันสุข วันสุข วันสมใจ ไม่ว่าวันอะไรก็สุขใจทุกวัน

ไม่มีวันเศร้า วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ สบตากันก็เป็นวันสุข

แล้ว

มีแต่วันสุข วันสุข วันสมใจ ไม่ว่าวันอะไรก็สุขใจทุกวัน

ไม่มีวันเศร้า วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ สบตากันก็เป็นวันสุข

แล้ว จะวันอะไรฉันก็สุขใจ เพราะมีเธอ

Be the first to like.
loading...