เนื้อเพลง are you a good girl – tohoshinki

เพลง : are you a good girl

ศิลปิน : tohoshinki

เนื้อเพลง :

Are You A Good Girl

쥐었다 놓았다 나를 맘대로 주물러

ชวี ออบ ตา โนอันตะ นารึล มัมเทโร ชูมุลรอ

꼼짝도 못하게 너무 나를 주물러

กม ชักโต มททาเก นอมู นารึล ชูมุลรอ

어쩜 그래 나에게만 그렇게 냉정한 건지

ออชอม คือแร นาเอเกมัน คือรอคเค แนงชองฮัน กอนจี

왜 하필 내겐 카리스마 같은 게 없는지oh ho

เว ฮาพิล เนเกน คารีซือมา กัททึน เก ออบนึนจี oh no

Are you A Good girl good girl

너는 내가 감당할 수 없는 girl

นอนึน แนกา กัมทังฮัน ซู ออบนึนgirl

Are you A Good girl good girl

너는 너무 감당하기 벅찬 girl

นอนึน นอมู กัมทังฮากี พอกชัน girl

진심을 다 해도 먹혀들지 않는 너

ชิลซิมมึล ทา แฮโด มอก ฮยอ ทึลจี อันนึน นอ

쏟아 부어도 절대 만족하지 않는 너

ซตทา พูออโด ชอลแต มันชกคาจี อันนึน นอ

하루에 열 번은 짜증 섞인 말투로

ฮารุเอ ยอลพอนนึน ชาชึง ซอกกิน มันทูโร

그 나머지 열 번도 토라진 듯 얼굴로

คือ นามอจี ยอลพอนโด โทราชิน ทด ออลกุลโร

어쩜 그래 매일 같은 상황이 반복 되잖아

ออชอม คือแร แมอิล กัททึน ซัมฮยังงี พันพก ทเวจันนา

왜 있는 그대로의 나를 인정할 수 없는지

เว อิดนึน คือแตโรเอ นารึล อันชองฮัน ซู ออบนึนจี

Are you A Good girl good girl

너는 내가 감당할 수 없는 girl

นอนึน แนกา กัมทังฮัน ซู ออบนึนgirl

Are you A Good girl good girl

너는 너무 감당하기 벅찬 girl

นอนึน นอมู กัมทังฮากี พอกชัน girl

Are you A Good girl good girl

나를 가만두지 않는 대찬 girl

นอรึล คามันทูจี อันนึน แทชัน girl

Are you A Good girl good girl

근데 사랑할 수밖에 없는 girl

ทึนเต ซารัมฮัน ซูบักเก ออบนึน girl

return to love 정말 좋았었잖니

return to love ชองมัล โชวัดซอดชันนี

우리 100일 때 첫 키스도 기억해

(อุรี เบค อิล แต ชอท คีซือโด คีออกเฮ)

세심한 내 배려가 감동적이라며

เซชิมฮัน เน เพรยอกา กัมทงชอกกีรามยอ

내 품에 안겨 네가 속삭였잖아

(เน พุมเม อันกยอ เนกา ซกชักกยอดจันนา)

[Rap!!]

주변사람들의 시선에도

ชูพยอน ซารัมทึลเร ซีชอนเนโด

넌 언제나 그렇게

นอน ออนเจนนา คือรอคเค

신경만 써 좀 복잡하지 않게

ชินกยองมัน ซอ ชม พูกชับฮาจัน อันเก

자유롭게 날

ชายูรบเก นัล

그렇게 대해주면 안될까

คือรอคเค แตแฮซูมยอน อันทเวลกา

난 뭐니뭐니뭐니 해도

นัน มวอนี มวอนี มวอนี แฮโด

네게 열광하는 big fan

เนเก ออลกวางฮานึน big fan

난 절대 너를 이겨보려 하지 않아

นัน ชอลแต นอรึล อีกยอโพรยอ ฮาจัน อันนา

우리 사인 네가 짱 머그셈

อูรจี ซาอิน เนกา ชังมอคือเชม

Are you A Good girl good girl

너는 내가 감당할 수 없는 girl

นอนึน เนกา กัมทังฮัน ซู ออนนึน girl

Are you A Good girl good girl

너는 너무 감당하기 벅찬 girl

นอนึน นอมู กัมทังฮากี พอกชัน girl

진심을 다 해도 먹혀 들지 않는 너

ชินชิมมัล ทา แฮโด มอกฮยอ ทึลจัน อันนึน นอ

쏟아 부어도 절대 만족하지 않는 너

ชดทา พูออโด ชอลเท มันชกคาจี อันนึน นอ

절대로 만족하지 않는 너

ชอลแตโร มันชกคาจี อันนึน นอ

Be the first to like.
loading...