เนื้อเพลง น้ำในคลอง – ดาว บ้านดอน

เพลง : น้ำในคลอง

ศิลปิน : ดาว บ้านดอน

เนื้อเพลง :

.อย่าทำลืมลืมกันลืมกัน

เกี่ยวข้าววันนั้นคมเคียวเกี่ยวขา

พี่คนทันน้องยังเอายาทา

เกี่ยวข้าวอยู่นาวันนั้นสองคน

.น้องไปบางกอกหลายปีก็บ่คืน

เจ้าลืมด้นฟืนแล่วบ่หน้ามล

จึงติว่าอ้ายชายควายเป็นคนจน

เลยบ่กลับอุบลให้เห็นหน้าเห็นตา

.แต๋ว ๆ ๆ ๆ ๆ

น้องแก้วคงลืมพี่ลง

ลืมพี่แล้วแก้วตาโฉมยงค์

เคยไปขุดปูท่ง

เขียดมันร้องอยู่นา

.ปูหนีบน้องพี่เป็นคนเอาออก

ทั้งขาในขานอก

เรายังออกพร้อมกัน

.ตะวันแดงโด่ยัง

พระถั่นโปงแลง

น้องเคยใส่เสื้อแดง

มาลัดพี่ทุกวัน

น้องรักพี่ พี่ก็รักน้อง

เหมือนน้ำในคลอง

ที่ใหลเข้าหากัน

.ใจผู้หญิงนั้นชอบเปลี่ยนง่าย

ชอบชิมหลายชาย

เปลี่ยนไปทุกวัน

สิ่งที่เหลือคือน้ำตาฉัน

เผลอตัวเพียงวัน

เธอนั้นก็เปลี่ยนใจ..

.แต๋ว ๆ ๆ ๆ ๆ

น้องแก้วคงลืมพี่ลง

ลืมพี่แล้วแก้วตาโฉมยงค์

เคยไปขุดปูท่ง

เขียดมันร้องอยู่นา

.ปูหนีบน้องพี่เป็นคนเอาออก

ทั้งขาในขานอก

เรายังออกพร้อมกัน

.ตะวันแดงโด่

ยังพระถั่นโปงแลง

น้องเคยใส่เสื้อแดง

มาลัดพี่ทุกวัน

น้องรักพี่ พี่ก็รักน้อง

เหมือนน้ำในคลอง

ที่ใหลเข้าหากัน

.ใจผู้หญิงนั้นชอบเปลี่ยนง่าย

ชอบชิมหลายชาย

เปลี่ยนไปทุกวัน

สิ่งที่เหลือคือน้ำตาฉัน

เผลอตัวเพียงวัน

เธอนั้นก็เปลี่ยนใจ..

Be the first to like.
loading...