เนื้อเพลง น้อยก็หนึ่ง – อารักษ์ อาภากาศ

เพลง : น้อยก็หนึ่ง

ศิลปิน : อารักษ์ อาภากาศ

เนื้อเพลง :

คำร้อง/ทำนอง/ขับร้อง – อารักษ์ อาภากาศ

น้อยก็หนึ่ง น้อยก็ด้วย หัวใจบริสุทธิ์

วันคืนเปลี่ยน หมุนไป อย่างน่าสนใจ ฉันเพียงให้หัวใจแสนบริสุทธิ์

แต่คุณก็หนึ่ง เขาก็ใช่ อยู่ร่วมกัน ร่วมใจเสริมส่ง

วันคืนเปลี่ยน หมุนไป อย่างน่าสนใจ ทุกคนให้หัวใจแสนบริสุทธิ์

ความรักโปรยปราย กายและใจ เธอและฉันใฝ่ปอง

ความรักโปรยปราย คลายทุกข์กาย คลายทุกข์ใจถ่ายถอน

ความรักมีจริง ความรักเป็นจริง

ฮือ…ฮือ น้อยก็ยอม

น้อยก็หนึ่ง น้อยก็ด้วย หัวใจบริสุทธิ์

วันคืนเปลี่ยน หมุนไป อย่างน่าสนใจ ฉันเพียงให้หัวใจแสนบริสุทธิ์

แต่คุณก็หนึ่ง เขาก็ใช่ อยู่ร่วมกันร่วมใจเสริมส่ง

วันคืนเปลี่ยน หมุนไป อย่างน่าสนใจ ทุกคนให้หัวใจแสนบริสุทธิ์

ความรักโปรยปราย กายและใจ เธอและฉันใฝ่ปอง

ความรักโปรยปราย คลายทุกข์กาย คลายทุกข์ใจ ถ่ายถอน

ความรักมีจริง ความรักเป็นจริง ฮือ…ฮือ น้อยก็ยอม

ความรักมีจริง จริง เก็บๆคำรักจริง ใจของฉัน เก็บไว้นานๆ เก็บเอาไว้นานๆ ช่วยเก็บไว้นานๆ

Be the first to like.
loading...