????????? you are the one – super junior

???? : you are the one

?????? : super junior

????????? :

Nepume kog angyoso durodon

Gyoulbadaui padosoriga

Jigum hurun nunmure shidgyojyo borijanhayo

Uljimalgo gude narulbwayo

You are the one

Ojig nomani nesarang

You are the sun

Tasuhi gamsaon miso

You are my love

To na yogshi gudemane ojig dan han saram

Onjekajina gyothe issoyo

Nunmulmankhum sarangun giphojyo

Aphunmankhum to oruni doeyo

Maumi dagnundero gujo gorogamyon

Doenungorago nan midgoshiphoyo

You are the one

Oredwejiman marhalge

You are the sun

Hangsang nopuniyodangol

You are my love

To gakkumun hangorum mankhume dwieso

Nomu gakkaulka mangsoryodangol

Onunal gasumsog barami buldorado

Guane narul kog jabgo nohji marayo gudeyo

Gu usumuro nal jabajwoyo

You are the one

Oredwejiman marhalge

You are the sun

Hangsang nopuniodangol

You are my love

To gakkumun hangorum mankhume dwieso

Nomu gakkaolka mangsoryodangol

You are the one

Ojig nomani ne sarang

You are the sun

Tasuhi gamsaon miso

You are my love

To na yogshi gudemane ojig dan han saram

Onjekajina gyothe issoyo[

Be the first to like.
loading...